1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЛДЫН, МӨҢГҮН КУДАЛАР

Бай-Тайганың Тээли суурдан 62 чыл кады чурттаан Хүреш-оол Күжүгетович, Чурунээ Салчаковна Тортен-оолдарның өг-бүлези. 

 

Россия Федерациязының Президентизи чурттуң девискээринге «Өг-бүле чылын чарлаар дугайында» Чарлыкты 2008 чылда үндүрген. Ол үеден эгелээш Россияга чылдың-на июль 8-те Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглеп турар.

Бо байырлалды православ шажын-чүдүлгеде ынакшылдың, өг-бүлениң камгалакчылары болур ыдык Петр князь биле ооң өөнүң ишти Февронияга тураскаадып эрттирип турар.

Чаңчыл ёзугаар Тывага байырлыг хемчеглерни дүүн, июль 6-да, эрттирген. Бүгү-россияның Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнүн июль 6-да 10 шакта «Азия төвү» скульптуралыг комп­лекске демдеглээн. Тыва Республиканың Кү­рүне архиви ба­йырлалга турас­кааткан интернет-делгелгени организастап, фотосес­сияны чоруткан.

Ооң соонда ба­йырлыг хемчегниң киржикчилери Орус культура төвүнге чедир байырлыг чыс­каал-биле эрткен. Чыс­каал соонда Тыва үндезин культура төвүнге хөй ажы-төлдү өстүрген, ынакшылынга шынчы, үлегерлиг 37 өг-бүлени «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» медаль-биле шаңнаан. ХБАБ эргелели фарфор, алдын болгаш бриллиант кудазын эрттирип келген хоочуннарны байырлыг ёзу-биле бадылаштырган.

Чээрби чыл кады чурттаан өг-бүле Алим биле Аида Сааялар – фарфор, чартык чүс чыл чедип турар Валерий биле Анай Кара-оолдарның өг-бүлези – алдын, а 60 чыл кады чурттаан Стай-оол биле Сендин Ондарлар бриллиант кудазын эрттиргеннер.

Бистиң корр.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.