1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Байыр чедириишкини

Чаа чыл — ол дээрге өг-бүле байырлалы. Ынчангаш дыка хөй кижи ону бодунуң аал-оранынга уткуур. Кижи бүрүзүнүң амыды­рал-чуртталгазынга кол чүүл өг-бүле болгай. Бистиң хөй нацио­нал­дыг республикавыстың бүгү чурт­такчыларынга Чаа 2013 чыл-биле байыр чедирип, өг-бүле бүрүзүнге аас-кежиин, чаагай чүүлдерни болгаш чедиишкиннерни күзедим.

Чаа чыл-биле!

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Уругнуң эргелериниң

талазы-биле төлээзи С.Н. Аракчаа.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.