1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МОСКВАГА ЭМЧИЛЕР ЧЫЫЛГАШ...

Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң Ордениниң эдилекчизи Виктор Верещагинге турас­кааткан Москвада тыва эмчилерниң шуулганы чоок­та чаа эрткен.
Шуулганны А.И. Евдокимов аттыг эмчи университединиң 6-гы курсчузу, Москвада тыва эмчилер ассоциациязының даргазы Байыр Домбаанай ажыткаш, Виктор Александровичиниң Тывага  бертик, кемдээшкин эмнээр травматология cалбырын үндезилээш, ооң хөгжүүрүнге канчаар-даа аажок улуг рольду ойнаанын онзалап айыткан. Амгы үеде травматология салбыры үндезилекчизиниң адын бедик тудуп, эки, демниг ажылы-биле бадыткап турар дээрзин ол демдеглээн. Чалаттырган аалчылар  В.А. Верещагинниң эгин-кожа кады ажылдап чораан эш-өөрү – анестезиолог эмчи Вера Метелкина, травматолог эмчилер Сергей Костюков, Андрей Радохлеб, кежээниң кол маадырының оглу – Андрей Верещагин олар шуулганның ажылынга идепкейлиг киришкен. 
Вера Метелкина 1974 чылдан эгелеп В.А. Верещагин-биле кады ажылдап турганын демдеглээш, республиканың №1 эмнелгезиниң травматология салбырының ажылын чуруктарга көргүскеш, эмчиге өөрүп четтиргенин мынчаар илереткен: «Виктор Александрович бистиң шуптувуска дыка эргим, чоок, кончуг биче сеткилдиг, кижилер-биле дендии ажылдап билир эмчи. Ол бодунга-даа, өскелерге-даа негелделиг, үлегерлиг удуртукчу бооп арткан. Ол арга-дуржулгалыг эң эки эмчи болурундан аңгыда, бис ону «чечен чугаа чогаалчызы» дээр турган бис. Ооң ол шола ады аңаа ылап дүгжүп турар. Дүн-хүн чок, бачым ажылы эвес болза, оон, шынап-ла, чогаалчы-даа үнер турган боор…».

Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 29-де үнген №138 "Шын" солундан номчуңар.

Зоя ДОНГАК,
хоочун эмчи.
Москва  хоорай.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.