1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯНЫҢ ХААК ОРУУ

Чүгле Россияда эвес, а харын бүгү делегейде эң хөй кижи киржикчилиг «Россияның хаак оруу» хаак маргылдаа­зы эрткен субботада чурттуң 74 ажыг регионнарынга массалыы-биле болуп эрткен. Ол маргылдаа ам 35 чыл улаштыр эртип турар. Бир чылда маргылдаа­га ниитизи-биле 1,5 миллион хире кижи киржип турар. 
Бистиң республиканың девискээринге ол маргылдааның солун оюннары эрткен субботада каас-чараш бойдус чурумалдыг «Тайга» станциязынга болуп эрткен. Аңаа киржири-биле ыраккы Тожу, Чаа-Хөл, Бии-Хем, Улуг-Хем, Таңды кожууннарның болгаш Кызыл хоорайның албан-организацияларының, дээди, ортумак өөредилге черлериниң болгаш школаларының шилиндек командалары хөйү-биле киришкеннер.  
Республиканың аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле сайыды Адам Текеев маргылдааны байырланчыг байдалга ажыдып, ук маргылдааның киржикчилеринге хаак оруунга спортчу чедиишкиннерни күзээн. 
Ук маргылдааның киржикчи бүрүзүнге оларның хаак оруунче халып үнер дугаарларын болгаш хаактаарынга эптиг кылдыр аргып каан чылыг бөртчүгештерни тураскаал кылдыр белекке берген.  
Маргылдаа 2003 чылда болгаш ооң соонда чылдарда төрүттүнген оолдар, уруглар аразынга 2 километр хаак оруунга чарыжы-биле эгелээн. Оолдар аразынга Тожу кожуундан келген Спиридон Штефирца — бирги, ооң командада эжи Найыс Даржынак — ийиги, Бии-Хемден Карим Байкара үшкү черлерни алганнар. 
Ол-ла хемчээлге уруглар аразын­га Туранның №2 ортумак школазының өөреник­чилери Александра Манын-оол — бирги, Алина Күжүгет — үшкү, Кызылдан Анастасия Ондар ийиги черлерде болганнар. 
2002 чылда төрүттүнген  болгаш оон улуг назылыг оолдарның 3 километрге чарыжынга Кызылдан Домбун Монгуш чемпионнап каан. Тожудан Ай-Чүрек Кол биле Бии-Хемден Өлзей-Бады Доспан олар ийиги, үшкү черлерде болганнар. Ол-ла хемчээлге уруглар аразынга Бии-Хемден Аялга Маскыр-оол — бирги,Тожудан Ангелина Ярина — ийиги, Чаа-Хөлден  Дыңгылаа Шойдаа үшкү черлерни алганнар.

Уланчызын 2017 чылдың февраль 14-те үнген №16 "Шын" солундан номчуңар.

Владимир ЧАДАМБА. 
Авторнуң тырттырган чуруу.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.