1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

КАЙГАМЧЫК СОЛУН ЧЫЛДАР

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙИ: ТҮҢНЕЛДЕР

ТЫВАНЫ ДЕЛЕГЕЙГЕ АЛДАРЖЫТКАН

ИНТЕРНЕТТЕ «Оваа-ТВ» КАНАЛ
 

ЧЕДИИШКИННИГ, ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ...

2017 чылды Тывага Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан. Республиканың аныяктары бо чылын аңгы-аңгы шуулганнарга, фес­тивальдарга киржип, найысылал, кожуун, сумуларның хөгжүлдезинге буянныг болгаш ажыктыг ажыл-херээн кылганнар.

МОДЕЛЬЕР АНДРЕЙ НЕВЕРИЦКИЙ

АЖЫЛ-ИЖИ ТӨӨГҮГЕ АРТАР

Арзылаң Күдерек аттыг тураскаал ажыдыышкынынга хүрешкен мөгелер.
 

МЕРГЕЖИЛИ ЧЕМГЕРИКЧИ

АЧАЗЫНЫҢ ӨДЭЭН ЭЭЛЕП...

КЫЛБЫШТЫГНЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Барыын-Хемчик ко­жуун­да “Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг” деп губернатор­ тө­ле­ви­лелиниң 2016 чыл­дың кир­­жикчилери – 27 харлыг Хүреш биле Оксана Мон­гуштарның өг-бүлези.

АНЫЯК ТЫВА - ПИТЕРДЕ

ЧАА-ХӨЛДҮҢ ЧАЛЫЫ МАЛЧЫННАРЫ

ХӨӨМЕЙИМ КАГБАС-ЛА МЕН

Тыва национал оркес­тр­ниң эң-не аныяк хөгжүмчүзү, салгал дамчаан салым-чаяан­ныг хөөмейжи – Меңги Монгушту номчукчуларга таныштыраал.

ДИЗАЙНЕР, ЮВЕЛИР, ПАРИКМАХЕР - АЙ-ДАШ

Мода, чараш чүүл со­нуур­гаарларга аныяк дизайнерлер, ус-шевер даараныкчылар сөөлгү үеде даараан, чогааткан ажылдарының көрүлдезин удаа-дараа эрттирип турар апарган. 

КАДЫК МАГА-БОТ, САГЫШ-СЕТКИЛ...

Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өзээ. Бодун сайзырадыр бо арганы олар культураның бедик деңнелин чедип алыр аргазы деп биле бергеннер. 

СТУДЕНТИЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

Страницы