1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

УЗУН ТЕСТИҢ МАЛЧЫНЫ

Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг.

"...МЕН БАЗА ЧООНГАН МЕН!"

2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң соон­да баштайгы кинонуң ийи дугаар кезээ, ооң соонда  үш дугаа­ры дээш удаа-дараа­ тыва дылга кинолар үнгүлээн.

"АЗИЯНЫҢ ТӨВҮНГЕ" ДООЗУКЧУНУҢ КЕЖЭЭЗИ

Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бөлүглежип, чыглып эгелээн.

"МУҢЧУ МАЛЧЫННАР" ДЕП АТТЫ ЭДИЛЭЭР БОЛЗУН!

Радмир, Херелмаа Саттарның өг-бүлези.

 

ЭЖИМНИҢ КҮЗЕЛИ - МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ

БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.
 

ДҮҢГҮРЛҮГНҮҢ АНЫЯК МАЛЧЫННАРЫ

АМДАННЫГ ТОРТТАР

Шагаан-Арыгдан аныяк­ ава Айслуу Михайловна Дамваа чаа чылдың дыш­таныр хонуктарында со­нуур­галының аайы-биле торт, пирожное быжырып эгелээн. 

ЧОГААДЫКЧЫ АДЫ - МАРСЕЛЬ

Айдан Ондар.

ТАНЗЫБЕЙДЕ ДОКУЛЧАК АК ӨРГЭЭ

Өгнүң ээлери кымнарыл?
 

ЫТ - ШЫНЧЫ ӨҢНҮК

Аржаана Куулар чылдың ээлери Кадын, Ноян-биле.
 

КАЙГАМЧЫК СОЛУН ЧЫЛДАР

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙИ: ТҮҢНЕЛДЕР

ТЫВАНЫ ДЕЛЕГЕЙГЕ АЛДАРЖЫТКАН

ИНТЕРНЕТТЕ «Оваа-ТВ» КАНАЛ
 

ЧЕДИИШКИННИГ, ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ...

2017 чылды Тывага Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан. Республиканың аныяктары бо чылын аңгы-аңгы шуулганнарга, фес­тивальдарга киржип, найысылал, кожуун, сумуларның хөгжүлдезинге буянныг болгаш ажыктыг ажыл-херээн кылганнар.

Страницы