1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

САЛГАЛ ДАМЧААН МАЛЧЫН

БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ УДУРТУКЧУ

"КАДЫК КАМГАЛАЛ ДАҢГЫНАЗЫ БОЛГАШ ТАЖЫЗЫ-2017"

ЭР ХЕЙ, МАРИЯ!

"ТЫВА МЕТЕОРИТ", "КАМОН-БРЕЙКИТ"...

ВАЛЕНТИН ХҮНҮ - ЫНАКШЫЛ БАЙЫРЛАЛЫ

ЧАЛЫЫ НАЗЫН - КАЙГАМЧЫКТЫГ СОЛУН ҮЕ

САЛГАЛ ДАМЧААН ШЕВЕР КЫС ТАНА

ЧЕДИИШКИННЕРГЕ ДАЯНЫП

ЭҢ-НЕ ИДЕПКЕЙЖИ, ЭҢ-НЕ ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ

ЧЕДИИШКИННЕРИМ - АВАМНЫҢ АЧЫЗЫ

ЧАА ЧЫЛЧЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

Тывада “Аныяк сайгарлыкчылар ниитилежилгези» деп хөй-ниити организациязы Кызылдың мэриязының деткимчези-биле найысылалдың аныяк­ сайгарлыкчыларының Чаа чыл балын эрттирип, 2016 чылдың тергииннерин шаңнап-мактаан.

ХҮЛЭЭНГЕН АЖЫЛЫНГА КЫЗЫМАК

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙЖИ ЧЫЛЫ

Страницы