1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

ЧАА ЧЫЛЧЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

Тывада “Аныяк сайгарлыкчылар ниитилежилгези» деп хөй-ниити организациязы Кызылдың мэриязының деткимчези-биле найысылалдың аныяк­ сайгарлыкчыларының Чаа чыл балын эрттирип, 2016 чылдың тергииннерин шаңнап-мактаан.

ХҮЛЭЭНГЕН АЖЫЛЫНГА КЫЗЫМАК

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙЖИ ЧЫЛЫ

БҮЗҮРЕЛДИҢ, ДЕТКИМЧЕНИҢ АЧЫЗЫНДА...

ЭРТЕМ-БИЛЕ ЧҮГЛЕНГЕШ...

ТАНЫЖЫҢАР: ХЕП МАРКАЗЫ - ARZHAANADOSPAN

ӨӨРЕДИГЛИГ ЧҮҮЛДЕР ХӨЙ

"ТУРА-СОРУКТУГ, КЫЗЫМАК АЖЫЛДААР БИС"

Бии-Хем кожуунда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп губернатор төлевилелин өске кожууннар-биле бир деңге чедиишкинниг боттандырып турарындан Сушь, Өөк, Аржаан суурларының 3 аныяк малчыннары деткимчени алган.

"АЖЫЛЫМГА ЧОРГААРЛАНЫР МЕН"

Мерген МОНГУШ 2003 чылда РФ-тиң ОБЯ-зының Тыва Республикада дилеп-камгалаар албанынга ажылдап кирген. Оон бээр бо хүннерге чедир чеже кижилерни ол сугдан, хат-дүвүден камгалавады дээр! 

ЧОГААДЫКЧЫ, ТЫВЫЗЫК ДАҢГЫНА

СОЦИАЛ ЧЕТКИЛЕР ДАМЧЫШТЫР...

Амгы эртем-технологияның сайзы­раңгай үезинде соталыг телефон, смартфон, интернет амыдыралдың бир чарылбас кезээ болу берген. 

СЫДЫМ-ШАЛБА ЧЕРГЕ ДЭЭСПЕС...

ЧУРТТАЛГАНЫҢ ОРУУН ТЫПКАН

Страницы