1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Доктаал-саавыр

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле О.О. Донгакты шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле И.В. Шульгинни шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы - Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле Л.М. Джевалону шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле Е.В. Варламованы шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЭЭДИ ХУРАЛЫНЫҢ (ПАРЛАМЕНТ) ДОКТААЛДАРЫ

Тыва Республиканың Конституция судунуң судьязы албан-дужаалга Аяс Плоткаевич Сааяны томуйлаарының дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЭЭДИ ХУРАЛЫНЫҢ (ПАРЛАМЕНТ) ДОКТААЛДАРЫ

Тыва Республиканың Конституция судунуң судьязы албан-дужаалга Оскал-оол Лама-Сурунович Салчакты томуйлаарының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Рубрика: 

2012 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчет

2012 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазы республиканың экономиктиг болгаш социал хөгжүлдезин дүргедедириниң, бистиң хамаатыларывыстың амыдыралының шынарын бедидериниң, болбаазырадылга бүдүрүлгезин экижидери-биле чергелештир ажыл-агыйны сайзырадырының, энергияның аажок чедишпес чоруунуң болгаш транспорт инфраструктуразын сайзырадырының айтырыгларын шиитпирлээриниң, ажылдаар чаа-чаа олуттарны тургузарының, сайгарлыкчы чорукту деткиириниң талазы-биле сорулгаларны шиитпирлээринче угланган.

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунган хүнү-биле Тыва Республиканың иштики херектер ажылдакчыларын Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙТЫЫШКЫНЫ

1986-1995 чылдарда төрүттүнген хамаатыларны 2013 чылдың апрель-июльда  Тыва Республикадан шериг албанынче келдиртириниң дугайында

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАРНЫ ТОМУЙЛААН

Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызын Кадык камгалал яамызы болгаш Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызы деп ийи аңгы албан черинге чарганындан республиканың Чазааның составы немешкен.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ДОКТААЛЫ

Бии-Хем кожууннуң девискээр соңгулда комиссиязының составынга немелделерниң дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чамдык чарлыктарынга өскерилгелер киирериниң дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Ш.Ш. Сендини шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Чазааның доктаалы

Рубрика: 

Страницы