1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

АЖЫЛ ЧАЙ ЧОК: МАҢНАП ТУРА ХОНАР

Зоя Дагбы.
 

ИЕ-ЧАШ: САЛЫМ-ЧОЛУ ИДЕГЕЛДИГ ХОЛДАРДА

ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

Чылдың-на делегейде туберкулезтан 3 млн кижи өлүп турар, ниитизи-биле 8 млн кижи өкпе аарыг­лыг. Чыл келген тудум, аарыг­ улустуң саны 25-30 хуу чедир өзүп турар, оларның аразында бичии болгаш элээди уруглар бары дүвүрелди болдурбас аргажок.

ЭМЧИ ЭКИ ТУРАЧЫЛАР

Эмчи волонтерлар.
 

ЭКИ ТАЛАЖЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БАР, ЫНЧАЛЗА-ДАА...

Регистратура ажылдакчызы Аржаана Монгуш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының төлээзи Мурат Чульдум-биле.
 

ЧҮРЭЭНДЕН ЧҮГЛЕНГЕН БУЯННЫГ АЖЫЛ

ШЫҢГЫЫ БОДАНЫРЫ ЧУГУЛА

Херээжен чоннуң кадыкшылындан нацияның келир үези хамаар­жыр дээр болгай. Кадык иеден кадык уруг төрүттүнер. 

КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЫҢ ТЕРГИИНИ

 
 

АЙЫЫЛДЫГ МАРГЫЛДАА

ХОРАЛЫГ ЫЖЫКТАР

ИЙИ КАТАП ЭВЭЭЖЭЭН

ХАНДЫРЫЛГАЗЫ ЧОГУМЧАЛЫГ

СПИД ААРЫЫНДАН ЧҮГЛЕ ӨЛҮР БЕ?

"СЕРЕБРЯНКАНЫҢ" МАГАЛЫЫН!

Улуг эмчи Алиса Алексеевна Шимит.

ДЕМ-БИЛЕ ТУБЕРКУЛЕЗТУ ТИИЛЭЭЛИ!

Страницы