1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ЭЛИСТАЖЕ АЪТТАНЫПТАР

Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры бо хүннерде Калмыкияже гастрольдаар дээш белеткенип эгелээн. Гастрольдуң программазында ийи шии база театржыткан концерт көргүзүү кирип турар.

СИБИРЬНИҢ ҮНДЕЗИН ЧОННАРЫ

Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнештир эрткен.

 

«ТУН ПАЙРАМГА» КИРИШКЕНИВИС

 

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

ЕНИСЕЙНИҢ ЭРИИНГЕ...

Сизимге чедир...

РОССИЯ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН КОЛ ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер

Июнь 6-12 хүннеринде – Кызылдың школа чанының лагерьлеринге “Рос­сияның күрүне демдектери”, “Россияда чурттап турар бис”, “Бистиң бажыңывыс – Россия” деп төөгү беседалары.

ЭЭЛЧЕГЛИГ ЧЕДИИШКИН

Тиилекчи — "Аржаан" бөлүү.

 

МУЗЕЙГЕ ДҮН

Май 18 — Бүгү-делегейниң музей хүнү. Бо хүннү таварыштыр республиканың Национал музе­йинде ам чеди дугаар чыл "Музейге дүн" деп акцияны эрттирген.

ТЕС-ХЕМ САМЧЫЛАР ЧУРТУ

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН

Дарыймаа Биче-оолдуң чараш самы.
 

БУРУН АЯЛГАДАН ЫНДЫН АЛГАН

1990 чылга чедир бистиң респуб­ликага тыва национал хөгжүм, хөө­­мей-сыгыт талазы-биле эртем-билиг чедип алыр өөредилге чери чок турганын билир бис. Ол ышкаш Тыва национал оркестр база-ла чок турган.

УЛУСТУҢ ЫР-ШООРУ ЧАҢГЫЛАНГАН

ТЕАТР ДЭЭРГЕ - ЧОННУҢ ӨРГЭЭЗИ-ДИР

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының эжии чонга кезээде ажык. Март 27 – Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур артистер дараазында солун хемчеглерни белеткеп бараалгаткан. 

УРУГЛАРНЫҢ ЫНАК ТЕАТРЫ

ӨЗҮП ОРАР ХӨӨМЕЙЖИ

Данчай Оюн.
 
«Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улустуң үлегер домаа бар. 

"ӨШПЭЭН ЫНАКШЫЛДЫ" КӨРГЕШ...

Февраль 17-де национал хөгжүм-шии театрын­га “Өшпээн ынакшыл” деп шиини көрген соонда, аныяк-даа,­ улуг назылыг-даа эш-өөр чыглып алгаш, ук шииниң дугайында чугаалажып, сайгарганывыс түңнелинде шупту чаңгыс үзел-бодалга доктаадывыс. 

Страницы