1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

УРУГЛАРНЫҢ ЫНАК ТЕАТРЫ

ӨЗҮП ОРАР ХӨӨМЕЙЖИ

Данчай Оюн.
 
«Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улустуң үлегер домаа бар. 

"ӨШПЭЭН ЫНАКШЫЛДЫ" КӨРГЕШ...

Февраль 17-де национал хөгжүм-шии театрын­га “Өшпээн ынакшыл” деп шиини көрген соонда, аныяк-даа,­ улуг назылыг-даа эш-өөр чыглып алгаш, ук шииниң дугайында чугаалажып, сайгарганывыс түңнелинде шупту чаңгыс үзел-бодалга доктаадывыс. 

ДЭЭДИ ШАҢНАЛ - КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНДЕ

Балдың тиилекчилери — Кызыл хоорайда кадет училищениң самчылары.
 

ШООР - ЫДЫКТЫГ ХЕРЕКСЕЛ

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ

Концерт үезинде.

АЙМАКТЫҢ АЙЛЫҢ-КУЖУ

Өзүп-мандып салгал дамчыыр, назылап кырыыр, «кызыл-дустап» чоруй баар – өртемчейниң үүлези ындыг. “Ие көрбээнин – кызы көөр” дижир... 

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

ЁЗУЛУГ КУЛЬТУРА ОДАА БОЛДУРАР

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­ра болгаш уран чүүл ажыл­дак­чыларының съездинге ки­ришкен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

КАРГЫРАА, ХӨӨМЕЙИ-БИЛЕ ЧОННУ КАЙГАТКАН

С.К. Шойгу фестивальды ажыдып тур.
 

ТЕРГИИН АНСАМБЛЬ УДУРТУКЧУЗУ

ЭНЕ-САЙНЫҢ ЧАҢГЫЗЫ

БУРУН ТӨӨГҮЖЕ ШЫМНЫП КИРЭЭЛ

ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ ҮНҮ

Октябрь 21-ниң №124 “Шын” солунга “Ажылче – тыва хептиг” деп эгеге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чонга кыйгырыын парлаан. 

Страницы