1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ДЭЭДИ ШАҢНАЛ - КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНДЕ

Балдың тиилекчилери — Кызыл хоорайда кадет училищениң самчылары.
 

ШООР - ЫДЫКТЫГ ХЕРЕКСЕЛ

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ

Концерт үезинде.

АЙМАКТЫҢ АЙЛЫҢ-КУЖУ

Өзүп-мандып салгал дамчыыр, назылап кырыыр, «кызыл-дустап» чоруй баар – өртемчейниң үүлези ындыг. “Ие көрбээнин – кызы көөр” дижир... 

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

ЁЗУЛУГ КУЛЬТУРА ОДАА БОЛДУРАР

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­ра болгаш уран чүүл ажыл­дак­чыларының съездинге ки­ришкен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

КАРГЫРАА, ХӨӨМЕЙИ-БИЛЕ ЧОННУ КАЙГАТКАН

С.К. Шойгу фестивальды ажыдып тур.
 

ТЕРГИИН АНСАМБЛЬ УДУРТУКЧУЗУ

ЭНЕ-САЙНЫҢ ЧАҢГЫЗЫ

БУРУН ТӨӨГҮЖЕ ШЫМНЫП КИРЭЭЛ

ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ ҮНҮ

Октябрь 21-ниң №124 “Шын” солунга “Ажылче – тыва хептиг” деп эгеге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чонга кыйгырыын парлаан. 

КАДЫ ТУРГУСЧУР БИС

Сентябрь 15-те Ба­рыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ Культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Рес­публиканың Чазааның Тө­левилел офизиниң «10 культура одаа» деп программазынга дүүштүр туткан бирги Культура бажы­ңынга ол хамааржыр. 

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫ - ТЫВА

Август байырлалдар-биле элбек ай болган. Оларның аразында эң-не онзагай, көрүштүг, бедик деңнелге эрткен байырлал — делегей чергелиг II «Азия төвүнде Хөөмей» фес­тивалы.

"ХОВУНУҢ АЯЛГАЛАРЫ"

Тос-Булактың Өг хоорайжыгажынга Наадым байырлалынга тураскааткан Тываның даараныр ус-шеверлер эвилелиниң кежигүннериниң улусчу аян-хевирге быжып даарааны «Ховунуң аялгалары» деп тыва идик-хептиң көрүлдези болуп эрткен. 

Страницы