1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

"АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ"

Август 14-түң хүнүнде Азия төвүнүң девискээринде «Хаанның аңнаашкыны» тураскаалының чанынга ийи дугаар болуп эртип турар бүгү делегей чергелиг «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны болган.

ТЫВА БАЛЕТТИҢ СЫЛДЫЗЫ

САЛГАЛДАРЫ УЛАМЧЫЛААН

РОССИЯНЫҢ БОЛГАШ ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ ЧУРУКЧУЗУ

СУРАГЛЫГ ТЕАТР ААЛДАП КЕЛГЕН

ЧҮРЭЭВИC-БИЛЕ ДЫҢНАП ТУР БИС

Эрткен неделяда «На­йы­сылал» арт-төпке «Чү­рээвис-биле дыңнап тур бис» деп имнээр ыры мөө­рейин Бүгү-россияның дың­навастар ниитилелиниң Тывада салбыры эрттирген.

ЧАА ЧОГААДЫКЧЫ САЛГАЛ

САГЫШ-СЕТКИЛИ ТУСКАЙ

УС-ШЕВЕР ЭМЧИ

Аргыттынар, даараныр, ус-шевер херээженнерни улус «Удазынга орааш­пас» дижир. Мен база силерге чогаадыкчы салым-чаяанныг, «удазынга ораашпас» уран кыс Шончалай Хертекти таныштырайн.

"ЧАДАГАН" - ТООЛЧУРГУ ШИИ

АЛТАЙ ТЕАТР - ТЫВАДА

ОЙНАП БЕРЕМ, ХӨГЖҮМЧҮ

ЧОНУМ, ӨӨРҮМ ЧОРГААРАЛЫМ

Дандар Сарыгларның ырлаар салым-чаяаны, хөгжүмге сонуургалы чажындан-на эгелээн.­ Ол кырган-ачазының каргы­раалаарын, кырган-ава­зының инек саап олургаш ырлаарын бичиизинден тура дыңнап өскен. 

УРАН ЧҮҮЛДҮҢ ЧЕЛЭЭЖИ - 2017

ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛЫ КЫЗЫГААР ЧОК

Страницы