1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

"НААДЫМ-2017", "ҮСТҮҮ-ХҮРЭЭ"

Эрткен дыштаныр хүннерде Чөөн-Хемчик кожуунга, харын-даа мырыңай бүгү Тывага кол болуушкуннар — Чөөн-Хемчик кожууннуң Наадым байырлалы, кожууннуң төвү Чадаана хоорайга болуп эрткен дириг этнохөгжүмнүң «Yстүү-Хүрээ» фестивалы.

Рубрика: 

УРУГЛАРНЫҢ АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУУ

Рубрика: 

ШУУЛГАН АЖЫЛЫН ДООСКАН

Рубрика: 

БОТ-ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУУН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТУСКАЙ МЕРГЕЖИЛДИҢ ИШЧИЗИ

Рубрика: 

2017 ЧЫЛ. ВЛАДИМИР ПУТИН-БИЛЕ ДОРТ ШУГУМ

2017 чылдың июнь 15-те Россияның Президентизи Владимир Путин 15-ки дорт шугумун эрттирген.
Президентиниң чугула медег­лелдерин болгаш дорт шугумга харыыларын кысказы-биле онлайн-репортажындан очулдуруп парладывыс.

Рубрика: 

БАЙЫРЛЫГ ЕЗУЛАЛ

Июнь 12-де, Россияның хүнүнде Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-биле байырлал эгелээн. 

Рубрика: 

КҮРҮНЕНИҢ КОЛ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

БОККА ЧУРТТААР ХӨҢНҮВҮС ЧОГУЛ

Рубрика: 

УРУГЛАРНЫҢ ЧОГААДЫКЧЫ ЧОРУУНУҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Июнь 1 – Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнү. Дээрде чаңгыс-даа булут чок аяс хүнде Кызыл хоорайның төвү езулуг ба­йырлыг аян-шинчи кирген. Өң-баазын шарлар туткан, ада-иезинден четтинген ажы-төл хоорайның төвүнче углай шуужуп турлар. 

Рубрика: 

ЧАПТАНЧЫГ ЧАШТАР ДЕЛЕГЕЙИ

Чаштарыңар өөрүп чорзун
Часкы хүндүс даштын ойнаан
Чаштар үнүн дыңнап кагдым.
Сагыш-сеткил чырыш кынды,
Чарашсынып, чаптап ор мен.
          Кыңгырт диген коңгулуур дег,

Рубрика: 

ХАЙГЫЫЛЧЫ ЗАСТАВАНЫҢ ШЕРИГЛЕРИ

Россияга чылдың-на май 28-те Кызыгааржының хүнүн ыдыктыг күрүне кызыгаарында хү­лээлгезин эрттирип турар солдаттардан эгелээш, оон халашканнар байырлап демдеглээр.

Рубрика: 

ЭЖИВИСТИҢ ЧЫРЫК АДЫНГА

Рубрика: 

КЫМ СИЛЕР, СЕРГЕЙ КҮЖҮГЕТОВИЧ?

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛДИГ БОЛУП ТУРАРЫ ӨӨРҮНЧҮГ

Рубрика: 

Страницы