1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

МАЙ 9 - ТИИЛЕЛГЕ ХҮНҮ

Тыва эки турачының фронтудан чагаазын араттарга номчуп тур.
 
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар!

Рубрика: 

ШЕРИГЖЕ АЪТТАНЫПКАН

Рубрика: 

БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ

А.С. Пушкин, К.И. Чуковский аттыг национал библиотекаларга апрель 28-тен май 4-ке чедир «Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы» деп ном делгелгези болур.

Рубрика: 

БЕДИК ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Тадар Аданмаевна Ким-оолга шаңналды тыпсып турары.
 
Езулалдың хүндүлүг киржикчилери!

Рубрика: 

ТЫВА ПАРЛАМЕНТАРИЗМНИҢ ЭРТКЕН ОРУКТАРЫ

Рубрика: 

ӨГ-БҮЛЕ - БҮДҮН ӨРТЕМЧЕЙ-ДИР

Дээди Хуралдың депутаттары У. Монгуш, М. Чүлдүм Мөңгүн-Тайганың төлээлери-биле.
 

Рубрика: 

"РОСТЕЛЕКОМ" КИРЖИРИНГЕ БЕЛЕН

Рубрика: 

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ КҮЧҮЛҮГ КҮЖҮ

Апрель 12-де XV Красноярскиниң экономиктиг шуулганы ажылын эгелээн. Бо экономиктиг шуулганның болгаш Тыва Республиканың төле­вилелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле чугаалаштывыс.

Рубрика: 

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязынга башкылар мергежилиниң “Чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи-2018” деп бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазының тиилекчилерин шаңнаар езулал эрткен. 

Рубрика: 

ТЕХНОЛОГТУГ ДЕПШИЛГЕ - ҮЕНИҢ НЕГЕЛДЕЗИ

ТР-ниң Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) информастыг политика, хамааты ниитилел институттары, федералдыг болгаш тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады ажылдажылга чорудар комитединиң ажылчын хуралы апрель 4-те болуп эрткен. 

Рубрика: 

КАЗАК КАДЕТТЕР

Казак кадеттер башкызы Мерген Тулуш-биле.

Рубрика: 

ТЫВА СЭЭҢ-БИЛЕ КАДЫ

Рубрика: 

БЕЛЕТКЕЛДЕР БАР-ДАА БОЛЗА...

Рубрика: 

ТЫВА ШИЛИП АЛЫЫШКЫННЫ КЫЛГАН

Соңгукчу Т.М. Машпадай.
 

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» федералдыг казна албан чериниң (ФКА) начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. 

Рубрика: 

Страницы