1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ӨГ-БҮЛЕ - БҮДҮН ӨРТЕМЧЕЙ-ДИР

Дээди Хуралдың депутаттары У. Монгуш, М. Чүлдүм Мөңгүн-Тайганың төлээлери-биле.
 

Рубрика: 

"РОСТЕЛЕКОМ" КИРЖИРИНГЕ БЕЛЕН

Рубрика: 

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ КҮЧҮЛҮГ КҮЖҮ

Апрель 12-де XV Красноярскиниң экономиктиг шуулганы ажылын эгелээн. Бо экономиктиг шуулганның болгаш Тыва Республиканың төле­вилелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле чугаалаштывыс.

Рубрика: 

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязынга башкылар мергежилиниң “Чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи-2018” деп бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазының тиилекчилерин шаңнаар езулал эрткен. 

Рубрика: 

ТЕХНОЛОГТУГ ДЕПШИЛГЕ - ҮЕНИҢ НЕГЕЛДЕЗИ

ТР-ниң Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) информастыг политика, хамааты ниитилел институттары, федералдыг болгаш тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады ажылдажылга чорудар комитединиң ажылчын хуралы апрель 4-те болуп эрткен. 

Рубрика: 

КАЗАК КАДЕТТЕР

Казак кадеттер башкызы Мерген Тулуш-биле.

Рубрика: 

ТЫВА СЭЭҢ-БИЛЕ КАДЫ

Рубрика: 

БЕЛЕТКЕЛДЕР БАР-ДАА БОЛЗА...

Рубрика: 

ТЫВА ШИЛИП АЛЫЫШКЫННЫ КЫЛГАН

Соңгукчу Т.М. Машпадай.
 

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» федералдыг казна албан чериниң (ФКА) начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. 

Рубрика: 

АРГАЛАРЫ КЫЗЫГААР ЧОК

Рубрика: 

"АЛДЫН КАНДИДАТ" АЗЫ ХООЙЛУДАН ОЙЛААШКЫН

Рубрика: 

ХҮНДҮТКЕЛДЕ - ХЕРЭЭЖЕН ЧОН

Күш-ажылдың хоочуну Дежит Чавынчак.
 

Рубрика: 

"БАШКЫ" СЕТКҮҮЛҮ 25 ХАРЛААН

Өөредилге сайыды Т. Санчаа (ортузунда), П. Морозов, А. Бичелдей-биле.
 

Рубрика: 

КАДЕТТЕР БАЛЫ

Балдың тиилекчилери.
 

Рубрика: 

Страницы