1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ОРУКЧУЛАР СПАРТАКИАДАЗЫ

Октябрь 18 – Орук ажыл-агыйының ажылдакчыларының хүнү

Рубрика: 

Аът чарыжы, хүреш

Барыын-Хемчик кожууннуң 90 чыл оюнга тураскааткан кожууннуң малчыннар Наадымы база болуп эрткен.

Рубрика: 

45 хардан өрү назылыгларның хүрежинге…

Кызыл хоорайның тургус­тунганындан бээр 101 чыл оюнга тураскааткан спортчу хемчеглер республика найы­сылалынга хөйү-биле эрткен.

Рубрика: 

Өвүр черниң эзирлери

Өвүр чарыы Тываның ховар дээн мөгелериниң чурту. ТАР мөгези Сүрүң-оол Куулар, ооң оолдары Даш-оол, Шагдыр-оол Кууларлар Тываның улуг-улуг байыр-наадымнарынга хөй удаа шүглүп, үжүүрлежип чорааннар. Сүрүң-оол Кууларны Дус-Даг чону  хүндүлеп, анаа-ла «Начын» деп адаар чораан.

Рубрика: 

КАРА АДАРЫ

Тыва чоннуң шаг-төөгүден бээр укталган маадырлыг тоолдарында ча адыкчылары база тоолдарның кол маадырларының аразынче кирип турар.

Рубрика: 

АЙ-ДЕМИР – НААДЫМ ЧЕМПИОНУ

Хүреш дээрге тускай делегейлиг, чогаа­дыкчы аянныг,  тыва кижиниң амыдыралы-биле төрүмелинден эът-ханында тудуш, мээ-медерелинде сиң­никкен оюну. Хүреште улусчу чаңчылдар, ужурлар хөйү-биле хаара туттунган.

Рубрика: 

БОРА-БУЛАК ХОВУЗУНГА ЧАРЫШКАШ…

Ада-өгбелеривистиң шаг-төөгүден бээр мөөрей­ле­жип, салгалдан салгалче хумагалыг дамчыдып чорууру ожуктуң 3 дажы дег оюннары—мөге хүрежи, аът чарыжы, ча адары Чөөн-Хемчик кожуунда эртип турар байырлалдарның кол өзээ болуп турар.

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛДЫҢ СУЛА ШИМЧЭЭШКИННЕРИ

 «Азия төвү» скульптура ансамблинде «Хааннар аңнаашкыны» деп тураскаалдың чанынга Кыдаттан келген Тайчичуань школазының ушунуң тер­гиин мастерлери Лью Чао биле Ванг Шуай кежээкиниң 18.30 шакта кадыкшылга сула шимчээшкиннерин эрттирип турар.

Рубрика: 

УШУНУҢ ТЕРГИИН МАСТЕРЛЕРИ — ТЫВАДА

Ушунуң чурту Кыдаттан чалаткан­ «Таоцзицюань» стилиниң тергиин мас­­терлери Лью Чао биле Ванг Шуай, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле сайыды Юрий Ооржак Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге

Рубрика: 

АРЗЫЛАҢ МӨГЕ ШҮҮЛГЕН

Россияның Аныяктар хүнүнге тураскааткан хүреш маргылдаа­зы эрткен субботада «Хүреш» стадио­нунга болуп эрткен. 35 хар чедир аныяк мөгелерниң ниити саны 91 кижи болган. Оларның аразында бир Арзылаң мөге Сайын-Белек Түлүш, беш Начын мөге бар.

Рубрика: 

ХӨГЛҮГ СТАРТТАР

Июньнуң 17-де ажыл шагы төнүп, кежээкиниң 6 шак четпейн турда-ла, Кызылда Тываның 5 чыл стадионундан хөглүг хөгжүм үнү чаңгыланып, стадионнуң чаны-биле эрткен улусту чайгаар-ла ынаар кичээнгей салыры-биле кыйгырып турган.

Рубрика: 

«Азия төвүнүң» шаңналы дээш

Хостуг хүреш Тывага 1958 чылдан эгелээш сомалаттынып,  сайзырап эгелээн-даа болза, ол амгы үеде база аныяк.

Рубрика: 

«ЗАРНИЦА-2015»

Май 19-21 хүннеринде РФ-тиң камгалал сайыды С.К.Шойгунуң юбилейинге турас­кааткан шериг-спортчу «Зарница» следу че­диишкинниг болуп эрткен.

Рубрика: 

Таңдының оглу – Паралимпий оюннарының чемпиону

2012 чылдың августуң 29-тан сентябрьның 9-ка чедир Великобританияның найысылалы Лондонга эрткен Паралимпий оюннарынга ча адарынга Россияның шилиндек командазының кежигүнү, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Михаил Оюн хууда бирги чер дээш болган ча адарының маргылдаазынга хүлер, кома

Рубрика: 

БАССЕЙНГЕ ЭШТИРГЕ ОНЗА-ЛА!

Кызылдың Ярыгин аттыг спорт залынга Уруглар камгалалының хүнүнге турас­кааткан хоорайның кадыында кызыгаарлаттынган аргаларлыг уругларның аразынга эштир маргылдааны эрттирген.

Рубрика: 

Страницы