1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

Делегей чемпионунуң башкызы

«Спортчу элита»

Рубрика: 

ОЛИМПИАДА КИРЖИКЧИЗИНГЕ ТУРАСКААТКАН

Спортта Олимпий оюн­нарының шаңналдары эң-не ат-алдарлыг, үнелиг болгаш хүндүлүг.

Рубрика: 

ТӨЛЕПТИГ ШКОЛА

Санкт-Петербургка «Келир үениң школазы», «Россияның 100 тергиин немелде билиг өөредилге албан черлери» деп  2015 чылдың түңнел шилилге конкурсту организастаан.

Рубрика: 

Кышкы сезон ажыттынган

Эрткен субботада Кызылдың пас­сажирлер автотранспорт бү­дү­рүлгезиниң автовокзалынга эр­тенгиниң 9 шактан эгелээш-ле, хаактарын пөс хаптарда шевергин кыл­дыр кедирип алган аныяк-даа, пенсия назыны чеде

Рубрика: 

СЕС ЧУҢГУЛАРНЫ КУТКАН

Кыштың баштайгы айының эге хүннеринде бистиң республиканың девискээринге харның чаганы бүрүнү-биле кончуг элбек болгаш дески болган.

Рубрика: 

Республика чемпионады

Хостуг хүреш Тывага сайзыралды ап эгелээнден бээр бо чылдың күзүнүнде таптыг-ла 58 чыл болуп турар.

Рубрика: 

ФЕДЕРАЛДЫГ ДАҢЗЫЖЕ КИИРГЕН

Тыва Республиканың Хүреш федера­ция­зының, Күш-культура болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамының, спорттуң национал хевирлериниң шко­лазының удуртукчуларының хөй чылдарда тургузуп келген айтыры

Рубрика: 

ОТЧУРЖАП ШҮГЛҮП ҮНГЕН

Тыва хүрештиң мөгелериниң белеткелдеринде, маргылдаа­ларында чаа сезон эгелээн. Чыл бүрүде кожууннарның «Сүбедей» спорт ордузунга чаңчыл болган маргылдаалар эрттирериниң ээлчээ бо удаа­да Кызыл кожуунга таварышкан.

Рубрика: 

Хүреш – тыва кижиниң сүлде-сүзүү

Бо 2015 чылдың Наадымының бүдүүзүнде В.К. Кара-Монгуш телевизорга: «Наадымның кандыг эрткенин чон тыва хүрештиң эрткенинден түңнел кылыр. Хүреш организастыг, бедик шынарлыг эртер болза-ла, Наадым эки эрткен деп санаттынар» — диди. Ында шын черле бар.

Рубрика: 

ОРУКЧУЛАР СПАРТАКИАДАЗЫ

Октябрь 18 – Орук ажыл-агыйының ажылдакчыларының хүнү

Рубрика: 

Аът чарыжы, хүреш

Барыын-Хемчик кожууннуң 90 чыл оюнга тураскааткан кожууннуң малчыннар Наадымы база болуп эрткен.

Рубрика: 

45 хардан өрү назылыгларның хүрежинге…

Кызыл хоорайның тургус­тунганындан бээр 101 чыл оюнга тураскааткан спортчу хемчеглер республика найы­сылалынга хөйү-биле эрткен.

Рубрика: 

Өвүр черниң эзирлери

Өвүр чарыы Тываның ховар дээн мөгелериниң чурту. ТАР мөгези Сүрүң-оол Куулар, ооң оолдары Даш-оол, Шагдыр-оол Кууларлар Тываның улуг-улуг байыр-наадымнарынга хөй удаа шүглүп, үжүүрлежип чорааннар. Сүрүң-оол Кууларны Дус-Даг чону  хүндүлеп, анаа-ла «Начын» деп адаар чораан.

Рубрика: 

КАРА АДАРЫ

Тыва чоннуң шаг-төөгүден бээр укталган маадырлыг тоолдарында ча адыкчылары база тоолдарның кол маадырларының аразынче кирип турар.

Рубрика: 

АЙ-ДЕМИР – НААДЫМ ЧЕМПИОНУ

Хүреш дээрге тускай делегейлиг, чогаа­дыкчы аянныг,  тыва кижиниң амыдыралы-биле төрүмелинден эът-ханында тудуш, мээ-медерелинде сиң­никкен оюну. Хүреште улусчу чаңчылдар, ужурлар хөйү-биле хаара туттунган.

Рубрика: 

Страницы