1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ТУДУГНУ УЛАМЧЫЛААР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының спорт сайыды Павел Колобков-биле октябрь 20-де ужурашкан.

КҮРҮНЕ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАЗЫНЫҢ ДЭЭШТИИН БИЗНЕС МЕТОДИКАЗЫ-БИЛЕ ҮНЕЛЭЭР

ДААЛГАЛАРЫНЫҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХЫНААН

Тываның Баштыңы Шол­­­бан Кара-оол октябрь 9-та Эрзин кожуунда албан черлериниң кышка белеткелин хынап чораан. Ооң түңнелин чурттакчыларның чыыжынга сайгарган.

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ОРУКТАРЫН ЧУГААЛАШКАН

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ ЧАА ТЕХНИКА

Чазак Бажыңының чанында шөлге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээниң ажыл-ишчилеринге чаа тракторларның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан.

КЫЗЫЛ ДИПЛОМНУГЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-­оол август 17-де эң эки дээди өөредилге черлериниң кызыл дипломнуг доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген. Дарга-биле ужуражып чугаалажыр дээш, 55 оолдар, уруглар Чазак Бажыңынга келген.

"САНКЦИЯ ҮНДҮРҮГЛЕРИН КИИРЕР ҮЕ КЕЛГЕН"

ТУРАНДА ЧАА ХҮРЭЭНИ АЖЫТКАН

75 ХАРЛААН ЮБИЛЕЙИ-БИЛЕ!

УЛАН-БАТОРЖЕ ЧАЛААН

Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Д. Даваасурэн баштаан моолдуң төлээлери Тывада чедип келген. 

ШОЛБАН КАРА-ООЛ:"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА БИЛЕ ПАРЛАМЕНТИЗИНИҢ АРАЗЫНДА БОТТУГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ ААЖОК ҮНЕЛЭЭР МЕН"

Тываның Баштыңы Шолбан­ Кара-оол июнь 13-те, Тыва Рес­пуб­ликаның Дээди Хуралының (парламентизиниң) алдыгы (час­кы) сессиязының түңнел — сески хуралынга илеткел кылган. Ооң чугаа­зының бүрүн сөзүглелин мында киирдивис:

"ПЛЕХАНОВКА"-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

"ЧҮГЛЕ МЭЭҢ АЧЫ-ХАВЫЯАМ ЭВЕС-ТИР"

Май 24-те Кремльге Рос­сия Феде­рация­зының күрүне шаңналдарын тып­сыр езулал эрткен. Эртем,­ үлетпүр, культура, ка­­дык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шыл­гараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыс­кан. 

ТООМЧА ЧОК ЧОРУКТУ БОЛДУРБАС

Тываның найысы­ла­лын­га «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассо­циацияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ БЕДИК ҮНЕЛЭЭН

Страницы