1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ТУРАНДА ЧАА ХҮРЭЭНИ АЖЫТКАН

75 ХАРЛААН ЮБИЛЕЙИ-БИЛЕ!

УЛАН-БАТОРЖЕ ЧАЛААН

Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Д. Даваасурэн баштаан моолдуң төлээлери Тывада чедип келген. 

ШОЛБАН КАРА-ООЛ:"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА БИЛЕ ПАРЛАМЕНТИЗИНИҢ АРАЗЫНДА БОТТУГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ ААЖОК ҮНЕЛЭЭР МЕН"

Тываның Баштыңы Шолбан­ Кара-оол июнь 13-те, Тыва Рес­пуб­ликаның Дээди Хуралының (парламентизиниң) алдыгы (час­кы) сессиязының түңнел — сески хуралынга илеткел кылган. Ооң чугаа­зының бүрүн сөзүглелин мында киирдивис:

"ПЛЕХАНОВКА"-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

"ЧҮГЛЕ МЭЭҢ АЧЫ-ХАВЫЯАМ ЭВЕС-ТИР"

Май 24-те Кремльге Рос­сия Феде­рация­зының күрүне шаңналдарын тып­сыр езулал эрткен. Эртем,­ үлетпүр, культура, ка­­дык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шыл­гараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыс­кан. 

ТООМЧА ЧОК ЧОРУКТУ БОЛДУРБАС

Тываның найысы­ла­лын­га «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассо­циацияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ БЕДИК ҮНЕЛЭЭН

ЧАСТЫҢ БОЛГАШ КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ МАЙ 1-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларым!

ТАРАА АЖЫЛЫНГА ЧАА КӨРҮШ ХЕРЕК

2017 чылдың часкы хову ажылдарын организастыг эрттирериниң талазы-биле хемчеглерниң дугайында Таңды кожуунга болган үнүүшкүннүг хуралга чугаа­лашкан. 

АТ-СУРАГЛЫГ БОКСЕР ЮРИЙ АРБАЧАКОВТУҢ МАСТЕР-КЛАССТАРЫ

АМДЫГААШТАН БЕЛЕТКЕНИР

2017 чылда арга-арыг­лыг черлерге өртке удур белеткел ажылдарының айтырыгларын муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция хевиринге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даал­газы-биле сайгарып чугаалашкан.
 

"АК-ДОВУРАКТА АРАГА САДЫП ТУРАР "АДРЕСТЕРНИ" ХААП КААПТАРЫН ЧЕДИП АЛЫР МЕН"

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайга чо­раан. Ол Ак-Довурак хоо­райның база Барыын-Хемчик кожууннуң активи-биле ужурашкан.  

РЕДАКТОРЛАРГА ЧУГААЛАП БЕРГЕН

Москваже ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Редакторлар клувунуң киржикчилеринге чугаалап берген.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН

Страницы