1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКИДЕ

Красноярск хоорайда болуп турар Бүгү-делегейниң XXIX кышкы универсиадазының культурлуг хемчеглеринде Тыва Үндезин культура төвү киржип турар. Ында болуп турар  культурлуг хемчеглерниң аразында эң-не улуг, хөй киржикчилиг хемчегге “Мир Сибири” фестиваль хамааржыр. Ук фестиваль этниктиг хөгжүм болгаш ус ажылдар фестивалы чыл санында чайын эртер турган болза, бо чылын кышкы үеде эрттиргени кайгамчык солун болган. 
Красноярск хоорайның “Сибирь” делгелге шөлүнге Россияның чоннарының культуразын болгаш амыдыралын көргүскен делгелгени организастаан. Чурттуң аңгы-аңгы регионнарындан келген делегацияларның делгээн ажылдары кайгамчык, ону чүгле көөр болза эки. Езулуг-ла этно хөгжүм аялгазы база ус ажылдарның улуг байырлалы деп болур. Фестиваль хүннеринде чурттуң шупту булуңнарындан, Таймырдан эгелээш, Тывага чедир эң-не дээре дээн ажылдарны ында таныштырган.
Тыва Үндезин культура төвүнүң делегациязы “Мастерлер хоорайы” деп шөлге тыва өгнү тиккеш, ус-шеверлерниң ажылдарын делгээн. Тыва ус-шевер мастерлерниң суй белектерин чонар-даш, кеш, сөөк, ыяш база пөс-биле кылганы онзагай. Аңаа-ла Тыва төптүң специалистери даш чонарынга, ыяшка, сөөкке чазанырынга база аът дериг-херексели кылырынга мастер-класстарны эрттирген. Киржикчилер саны канчаар-даа аажок хөй болган.
Тыва өгнү сонуургаан чон аалдап киргеш, чолукшулга езулалы, хөөмей-сыгыт, тыва езу-чаңчылдар-биле таныжар аргалыг болган.
Бистиң корр.
 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.