1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЛУСЧУ ФРОНТ - РОССИЯ ДЭЭШ

Бо хүннерде Москвада Ниити-российжи Улусчу фронтунуң (ОНФ) “Бурунгаар чүткүлдүг Россия” деп түңнел шуулганында 4 муң ажыг кижи киржип турар. Ол дээрге Улусчу фронтунуң идепкейжилери, эксперттери, федералдыг эрге-чагырга органнарының удуртукчулары база федералдыг болгаш регионалдыг журналистер.
Тываны Улусчу фронтунуң регионалдыг штавының делегациязы – Саима Далчин, Алена Седип, Андрей Листков, Вячеслав Монгуш болгаш аныяк­тардан Артыш Монгуш биле Айдың Кара-Сал төлээлеп турар. Шуул­ган 2 неделяның дургузунда уламчылаар. 
Чаңчыл езугаар шуулган арга-дуржулга солчулгазының шөлчүгежи болур. Аңаа өөредил­ге, кадыкшыл, экономика, экология адырларының нарын айтырыгларын шиитпирлээр аргаларын киржикчилер өөренип көөр. 
Улусчу фронт – ажыт-чажыт чок чугаа кылыр болгаш ажыктыг шиитпирлер ажылдап кылыр шөл.
Тыва делегацияга өске ре­гионнарның пассажирлер ар­гыштырылгазының ачы-дуза чедирилгезиниң шынарын бедидер талазы-биле арга-дуржулга солчулгазы ажыктыг болгаш солун болуру чугаажок. 
Бистиң  корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.