1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хүндүлүг хоочуннар!

Үнүп орар Чаа чыл-биле силер бүгүде байырывыс хүлээп ап көрүңер. Чаа чылга орнун чайлап берип турар Улу чылы кижи бүрү­зүнүң сагыш-сеткилинге онзагай чүүлдери-биле артып калыр. Хоочуннарывыстың амыдыралы хоорайның, республиканың, чурт­туң – аңгы-аңгы болуушкун­нарынга ундаравайн чорууруңарга чоргаарланыр бис. Чаа чылда чедиишкиннер силерни кажан-даа ойбазын. Силерге быжыг кадык-шылды, сагыш-сеткилиңерниң сергек, чаагай болурун, хоочун­нар ажыл-херектериңер-биле аныяк-өскенге үлегер-чижектиг чорууруңарны сеткиливис ханы­зындан күзедивис.

Республиканың Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы  С.К. ДОЛГАР.

Хоочуннарның хоорай чөвүлелиниң даргазы О.К. ДАМДЫН.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.