1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хөй уругларлыг өг-бүлелерге – хөмүр, ыяш

                                                                                                                                                                            Социал төлевилел

                 Тыва Республиканың Баштыңы, Чазак Даргазының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол суурларда чурттап турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге оларның хөмүр, ыяш садарынга чарыгдалдарын эгидип бээрин бо чылдың июльда айыткан.

                   Дуза көргүзериниң бо чаа хевири беш болгаш бештен хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хамааржыр. Социал төлевилелди республика бюджединден акшаландырар. Шолбан Кара-оол мындыг шиитпирни июль 8-те, Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнүнде хүлээп алган.

                  Тываның экономика яамызының берген тайылбыры-биле, Тыва Республиканың Чазааның 2016 чылдың август 29-та 372 дугаарлыг доктаалы-биле «Тыва Республиканың девискээринде көдээ суурларда чурттап турар беш болгаш бештен хөй ажы-төлдүг өг-б\лелерге социал деткимче көргүзер дугайында дүрүмнү» бадылаан.

                Ол Дүрүм езугаар күрүне деткимчезин көдээ черлерде чурттап турар 18 хар чедир назылыг беш болгаш бештен хөй ажы-төлдүг (азырап алган уруглары-биле кады) өг-бүлелерге чедирер.

    Социал деткимчени дараазында хевирлерге көргүзер:

                а) хөмүр-даш азы ыяшты (хөмүр-даш чокка) регионалдыг стандарт езугаар бир 18 квадрат метр чуртталга шөлүнүң 1 квадрат метрин чылыдыр одаарынга 119 килограм хөмүр азы 0,27 кубиктиг метр ыяш негеттинерин барымдаалап бээр;

               б) электроэнергия дээш төлевирни хереглээриниң норма-чижээ-биле бир айда чаңгыс кижиге онааштыр 37, 6 квт. шак азы чылда 451, 2 квт.шак кылдыр санаар.

              Онзагай чүве чүл дээрге, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер үстүнде айыткан деткимче хевирин алганындан хамаарылга чокка өске үндезиннер-биле чуртталга шөлүн база коммунал ачы-дузазын төлээринге социал дуза алыр эргелиг.

               Деткимчениң бо хевирин алыры-биле хөй-ажы төлдүг өг-бүлелер херек кырында  чурттап турар черлеринде социал дуза төптеринге билдириишкиннерни киирип, айтырыгны тургузуп болур.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.