1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

Делегей чергелиг «Хөөмей – Төп Азия чоннарының культуразының онзагайы» VII симпозиумунуң аалчылары Турциядан, Япониядан, Америкадан келгилээн. Тыва чоннуң катаптаттынмас сыгыт-хөөмейин  сонуургаан аалчыларның бирээзи Турциядан Өзлем Сойдан Азия төвүнде бир дугаар кээп турар. Ол Стамбул хоорайда опера артизи. Өзлем хөө­мейлеп, сыгыртып өөренир күзелин база илереткен.

Дараазында Япониядан аалчы Рехей Тэрада. Ол тыва дылды эки билир. Ооң Тыва чурту-биле харылзаазы он чыл бурунгаар-ла эгелээн. Рехей ол хевээр хөөмей, сыгытты өөренип ап, ооң бир мөгейикчизи болган база бо симпозиумга киржип чедип келген. 

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары аңгы-аңгы булуңнардан кээп турар аалчыларын чылыы-биле уткуп ап турарлар. Хөөмейжилер оларга мастер-класстарны көргүзүп, ооң чажыттарын айтып берип, өөредип турар. Оон ыңай уран талантылыг өг-бүле Начын, Шончалай Чоодулар база сураглыг «Тыва» бөлүүнүң артистери хөөмей-сыгыттыг солун концертин көргүзүп бергеннер. Келген аалчылар симпозиумга белеткенип, тыва хөөмейжилерден билдинмес айтырыг­ларны салып, сыгыт, хөөмей, каргырааның дугайында хөйнү билип алганнар. 

А. ТЮЛЮШ

Арслан АРАКЧААНЫҢ

 тырттырган чуруктары. 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.