1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ААР ӨРТЕКТИГ ШАҢНАЛ АЛЫРЫНДА ЭВЕС...

ЭРТЕМЧЕ БАШТАЙГЫ БАЗЫМ

Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга «Мээң кожуунум: кижилер, болуушкуннар, барымдаалар» деп төөгү эртемнериниң доктору, академик Юрий Аранчынның 90 харлаанынга тураскааткан школачыларның эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен.

БАШКЫЛАР ДАРГАННААР ӨРГЭЭ

Кызылдың Күрүнениң педагогика институду (ККПИ) тургустунганындан бээр 60 чыл оюн бо чылын демдеглеп турар.  Тывага баштайгы дээди өөредилге чериниң төөгүзү 1956 чылда эгелээн.

КЕЛИР ҮЕНИҢ БАШКЫЛАРЫ

ДААЛГАЛАР КҮҮСЕТТИНИП ТУРАР

Тываның Кадет корпузунуң баш­кыларының чөвүлел хуралы ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепко­ваның удуртулгазы-биле эрткен.

ТЫВА ДЫЛДЫҢ ШЫЛГАРАҢГАЙ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕРИ

ЧАА ШКОЛАНЫ ТУДАР

Ийи-Талды республиканың чөөн болгаш барыын кожууннарын харылзаштырып турар улуг оруктуң шуут чанында суур деп болур.

ДУРТ-СЫНЫ ХӨНҮ, АРЫН-ШЫРАЙЫ ШИИТПИРЛИГ...

Чаа өөредилге чылында «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады» деп өөредилге чери ажыттынган. ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бот-идепкейи-биле Республиканың өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернадынга Республиканың кадет школа-интернадын каттыштырганын номчукчуга сагындыраал. 

БАЖЫҢ - ШКОЛА - БАЖЫҢ

Чаа өөредилге чылыэгелээни-биле бо чылдың январь айда Республиканың немелде өөредилге төвүнүң тургусканы «Бажың – Школа – Бажың» деп республика төлевилели ажылын катап эгелээн.

УРУГЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Акция  “Школаже киреринге дузалаш”
 

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫ

ТЫВА ЭРТЕМНИҢ «ХАРААЧЫГАЙЫ»

Май 11-де Тываның гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-­экономиктиг шинчилелдер институдунуң (ТГТШИ-ниң) хуралдаар залынга баштайгы тыва эртемденнерниң бирээзи, «буржуаз-националист», «чоннуң дайзыны» д

СЕЗЕН ХАРЖЕ ЧАЛАП ТУР БИС

Тээлиниң № 1 школазының юбилейинге

Угу-дөзү уран шевер талантылыг,

Улус чону ажыл-ишчи алдар-аттыг

Аштаарын-даа, могап-шылаарын-даа уттуптар

Тыва эртемниң сылдызы

YНЕЛИГ ЭРТИНЕВИС

Тыва дылывысты камгалаал

Страницы