1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭКСПЕРТТЕР: «Курлавыр чиг эт күчүзүн дээштиг сайзырадыры Тываның хөгжүлдезинге өзүлделиг базымны бээр»

РФ-тиң Чазааның хуралынга Тываның Баштыңының көдүрген айтырыглары чугула болгаш чогуур үезинде тургустунган деп, экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның СС-тиң нефть-газ геологиязының болгаш геофизика институдунуң сектор эргелекчизи Ирина Филимонова болгаш экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның геология болгаш геофизика институдунуң экономика бөлүүнүң удуртукчузу Леонтий Эдер олар санап турар.

РФ-тиң Чазаанга Тываның Баштыңының чугаазы: саналдар, бодалдар

РФ-тиң Чазаанга Тываның Баштыңының чугаазы: саналдар, бодалдар

«Дорт харылзаа»

«Дорт харылзаа»

ТЫВАНЫҢ АРГАЗЫН — БYГY ЧУРТКА АЖЫКТЫГ КЫЛДЫР

2013 чылдың ноябрь 28-те регионнуң социал-экономиктиг айтырыының талазы-биле Россияның Чазааның хуралынга Тываның Баштыңы  Ш. Кара-оолдуң чугаазы

ӨСКЕЛЕРДЕН ЧЫДА КАГБААЛ

Декабрь 3 — Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнү

Ноябрь 30-де «Сүбедей» спорт комплекизинге  харык-шинээ кызыгаарлаттынган 18 хардан өрү назылыглар аразынга Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан спартакиада болуп эрткен. Ону ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика, Аныяктар болгаш  спорт яамылары, Бүгү-россияның инвалидтер ниитилелиниң Тывада салбыры организастап эрттирген. 

Ачам – эмчилерниң хайгааралында

Бо чылдың октябрь 22-де үнген «Шын» солуннуң 123 (18398) дугаар үндүрүлгезинде «Хомудал дептери» деп рубриканың адаанда Азияна Таунуң «Сагыш човаачал эмчилер эвээжээни ол бе?» деп эгелиг чүүлүн улуг сонуургал-биле номчааш, номчукчулар-биле бодумнуң сеткил-сагыжымны үлежиксээш, мону бижидим.

Аас-кежиктиң дүлгүүрү кайдал?

Номчукчунуң бодалы

«Сибирьниң өнчүзү» — Айслу Лаажапта

Кызылдың Интернационалчы дайынчылар аттыг № 12 школаның орус дыл болгаш литература башкызы Айслу Лаажап «Сибирьниң өнчүзү» Хүндүлүг Алдын демдээниң Кавалери атка төлептиг болган. 

УЛУГ ӨӨРYШКY, ЧОРГААРАЛ-БИЛЕ УТКААН!

Ноябрь 28. Дүъштекиниң 12 шак. Тыва Республиканың эң-не чараш «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекизи. Олимпий одунуң эстафетазының «аян-чоруу» Тывага эгелээринге чедир санныг-ла минуталар арты. Отту республиканың алдарлыг мөгелери, Национал театрның сураглыг артистери база «Саян» ансамбли тыва езу-чаңчыл езугаар уткуурунга белен. 

Рубрика: 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

Декабрь 1 – Бүгү-делегейниң СПИД-ке удур хүнү

Рубрика: 

Страницы