1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Шагаа бүдүүзүнде эртер номналдар кандыг ужур-утканы илередип турарыл?

Хүннүң айтырыы

Хоочунга дузалаан

Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуну кижиниң чидирген шаңналын катап эгидип алырынга дузаны чедирген. 

УЛУУ-БИЛЕ ЧЕТТИРДИВИС

Чагаалар аразындан...

САЛЫМ-ХУУНУҢ БЕЛЭЭ

Эрткен чылдың онзагай болуушкуну

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ЧАА СОРУЛГАЛАРЫ

Тываның сайзыралының инвестиция планын белеткээриниң талазы-биле ведомстволар аразының ажылчын бөлүүн РФ-тиң регионнар сайзыралының яамызы тургускан.

Ужур-уткалыг эрттирери чугула

Шагааның дүрүмнери

ШАГАА БОЛГАШ ШАЖЫН ДУГАЙЫНДА ЧУГАА

"Дорт харылзаа"

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ — ЧОРГААРАЛЫМ

«Төрээн чуртуң төөгүп берем» 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: «Инвесторлар чүгле боттарынга эвес, республиканың эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг»

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизиниң начальниги Александр Еханин ужурашкан.

Чоннуң Шагаа-2014 байырлалын эрттирериниң планы

«Шаг — чараш, Шагаа — чаагай»

Страницы