1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

УРАН ЧYYЛYМ — УТТУНДУРБАС ЧАҢЧЫЛДАРЫМ

Улусчу чаңчылдар чылынга

КYСКY ДЫШТАНЫЛГАЗЫНДА

Республика найысылалы­ның школачы­лары күскү дыштанылгазының үезинде «Улустарның найыралы»  фес­­тивальды хоорайның аңгы-аңгы школаларынга организастап эрттиргеннер.

Суг дугайында

Бистиң хөй кезиивис чаңчык­канывыс суг ышкаш чүүлдү херекке-даа албас, ол дугайында боданмас-даа. Таарымчалыг, ортумак агаар-бойдуска чурттаар аас-кежиктиг болган кижилер суг чедишпезиниң айтырыынга таваржып көрбээн.

Рубрика: 

Сын кырынга ужуражылга

Чечен чугаа

Хүн даглар бажынга олуруп бар чыдарын турисчи өөреникчилерниң башкызы дүвүреп көрүп чораан. «Канчап шын эвес санап алган болдувус: демин эртен маршруттуң эртер оруун шуптузун санап алдывыс чоп» деп боданган.

Юбилейлер дакпыр-дакпыр

Театр болгаш уран чүүл

«Авам ынак куштары»

Москваның тыва эмчилери

 Россияның  эртем-клиниктиг геронтология төвүнге бо чылдың октябрь 24-те Москва хоорайда Тыва эмчилер ассоциациязының тургустунганындан бээр ийи чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал бедик деңнелге эрткен.

ФЕДЕРАЛДЫГ ДАҢЗЫЖЕ КИИРГЕН

Тыва Республиканың Хүреш федера­ция­зының, Күш-культура болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамының, спорттуң национал хевирлериниң шко­лазының удуртукчуларының хөй чылдарда тургузуп келген айтыры

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Ноябрь 13 – Бүгү-делегейниң караа көрбестер хүнү

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАР КҮЖҮН ШЕНЕШКЕН

Спортту коллектив бүрүзүнче

Тывага прокуратура органнарын тургусканының 80 чылынга тураскааткан прокурор ажылдакчыларының Спартакиадазы «Динамо» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ОРУС ДЫЛДЫ САЙЗЫРАДЫР

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызынга орус дылга грантылар эдилекчилери-биле «төгерик стол» болуп эрткен.

Страницы