1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

УЛУГ ЭРТЕМДЕННИҢ ХОВАР ШИНЧИЛЕЛИ

ЧОННУҢ САНАЛЫН БАРЫМДААЛААН

1941 чылдың март 12-де ТАР-ның Биче Хурал Президиумунуң Чарлыын езугаар тургустунган Мөңгүн-Тайга кожууннуң төөгүзүнге 1950 чылдарның эгези аар-берге болган. 

САЛГЫН-БИЛЕ ЧАРЫШТЫРГАН

Мөңгүн-Тайганың Хүрең-Тайга су­му­зунуң араттары Багай-оол-биле Тоолай Сааяларның өг-бүле­зинге 1944 чылдың февраль айда кыс уруг төрүттүнген. 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫНГА ХАМААРЫШТЫР

ТҮҢНЕЛ ДЭЭШ АЖЫЛДААР
 

ЧАҢГЫС УДАА 5 МУҢНУ ТӨЛЕП БЭЭР

Хүндүлүг пенсия алыкчылары! Тыва Республикада Пенсия Фондузунуң Салбыры Силерниң ки­чээнгейиңерге 5000 рубль түңнүг чаңгыс удааның төлевириниң дугайында айтырыгларга харыыларны дыңнадып тур.

Рубрика: 

УЛАМ КҮЖЕНИИШКИННИГ АЖЫЛДААР

МЕДЭЭЛЕР

«УГААННЫГБАЙ» БЕЛЕК-КЫС
 

Рубрика: 

МЕРГЕЖИЛИ АЖЫКТЫГ

ПОЛИЦЕЙЖИ МЕДЭЭЛЕР

Хайгаарал үезинде 

ДЖЕКИ ЧАН - ОНЗАГАЙ КИЖИ

Чоокта чаа «Бурганның дериг­лери. «Зодиак» миссия» («Доспехи бога. Миссия «Зодиак») деп чаа солун фильм үнүп келген. Ында Джеки Чанның ады титрлерде хөй катап үнүп турары дээш Гиннестиң рекордтар номунче кирген. Ооң ады 15 катап үнүп турар! 

Рубрика: 

Страницы