1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КЫШТАГЛААШКЫН. БАЙДАЛ ЧҮГЭЭР

Кыштаглаашкын. Байдал чүгээр.

СОЛУН ҮНДҮРЕРИ — КОЛЛЕКТИВТИГ АЖЫЛ

Солун үндүрер ажыл дээрге хөй кижи хаара туттунган коллективтиг ажыл. Чаа үнер деп турар солуннуң материалдарын журналистер белеткээш, ону компьютер цегиниң  тускай эртемниг ажылчыннарынга дамчыдып бээр.

ЧАА ТУКТУ ТЫВЫСКАН

Дүүн, январь 13-те, ТР-ниң ИХЯ-зының хуралдаар залынга бо яамыга чаа хевирниң тугун тыпсырының байырлыг езулалы болуп эрткен.

Рубрика: 

ХООЧУН ЖУРНАЛИСТ, ДИКТОР

Ук-салгалы

ЧУРТТАЛГА ХИЛИС БАРБААН

Российжи парлалга хүнүнге

«БУСТУНМААН YYЖЕ»

Уран чүүл

ДУЗАЛАМЧЫ – АСКЫР-ДАГАА

Тывага акы-дуңма ССРЭ-же фашистиг Германия оор езу-биле халдаан дугайында медээ Улуг-Хем кожууннуң Белдир-Кежии суурга дораан-на дыңналы берген. Суурнуң орус, тыва чурттакчылары чыглып, хурал­даан-даа чүве.

Страницы