1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧУРУМАЛДЫГ УЗУН ТЕЗИМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ БАЙЫРЛАЛ

ДААРТА, ОКТЯБРЬ 5 - БАШКЫ ХҮНҮ

Хүндүлүг башкылар, өөредилгениң хоочуннары болгаш башкы 
ажылынга хамаарылгалыг 
кижи бүрүзү!

Рубрика: 

СЫЛДЫСТАРЫҢ ЧАЙНАЗЫН-НА, САЙС!

Амыдыралдың агымы үе-биле деңге сайзыраар, кижиге ол өскерлиишкиннер карак чивеш аразында дег болур. Кандыг-даа кижиниң аажы-чаңының хевирлеттинери ону долгандыр турар  улустардан база ха­мааржыр. 

АК АДААРГАЛ-БИЛЕ КӨРГЕШ БАРГАН

ЧАА БАШТЫҢЧЫНЫ СОҢГААН

Сентябрь 28-те Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжының бирги организастыг сессиязы болуп эрткен.

Рубрика: 

ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ УГЛАНДЫРГАН

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ДЕТКЭЭН

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика талазы-биле төле­вилелдерин деткээн.

Рубрика: 

БАЙЛАКШЫЛДЫГ БАЯН-ТАЛА

Баян-талажылар сумузунуң тургустунганындан бээр 90 чыл, ор­ту­мак школазының тургустунганын­дан бээр 80 чыл, Дамба-Доржу Сат аттыг культура-дыштаныл­га төвүнүң, библиотеказының, “Хадың­чыгаш” уруглар садының болгаш фельдшер-акушер пунктузунуң 50 чыл база ыдыктыг субурга

Рубрика: 

ХОВАР ЭРТИНЕЛЕРИВИС ТУРДА...

ЭПТЕП ЧЫЫП ЭГЕЛЭЭН

Страницы