1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧҮРЕК "КАҢНААР" ЭМНЕЛГЕДЕ

Дугаары 2 кардиология салбыры. 
 
Чүрээм күжүр кадык чорза,

КАЪТТАНГАНЫ-ЛА ДЭЭРЕ

Рубрика: 

ПОЧТАЧЫЛАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Россияның почтазының Тывада эргелелиниң директору Владимир Ревенко-биле ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыды Рустам Грицюк почта ажылдакчыларынга байыр чедирип турары.
 

Рубрика: 

АРАТ ШӨЛҮНГЕ КЫПСЫР

Сибирьниң күрүнениң эмчи университединиң доозукчузу Начын Намдан кышкы универсиаданың От факелин Томскиниң кудумчуларында эккел чор.  
 

Рубрика: 

БИСКЕ ХЕРЭЭ БАР БЕ?

Рубрика: 

БАЙ-ТАЙГАЖЫЛАР-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

Рубрика: 

ХЫРААЛАНГАН ТАЛЫГЫРДА КЫШТАГДА...

"Аныяк өг-бүлеге - кыштаг" төлевилелдиң 2017 чылдың киржикчизи Буян Куулар уруглары Батый, Самира-биле.
 
САН-ФАКТЫЛАР-БИЛЕ

ТӨӨГҮЗҮ, ХӨГЖҮЛДЕЗИ, ЧЕДИИШКИННЕРИ

Рубрика: 

ИЕГЕ ТУРАСКААЛ

РЕЗОЛЮЦИЯНЫ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазының талазы-биле баш удур ап чорудар 
хемчеглерниң дугайында Тыва Республикада Адалар болгаш Иелер хүнү-биле 

Рубрика: 

Страницы