1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЖЫЛДЫҢ КУЛЬТУРАЗЫН БЕДИДЕР

Рубрика: 

ГУБЕРНАТОР БАТСАЙХАН-БИЛЕ УЖУРАШКАН

КИРЖИЛГЕ ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

Рубрика: 

МАЛДЫҢ ХОРАМЧАЗЫН БОЛДУРБАС

Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.  

ДУГУРЖУЛГАЛАРГА ЧӨПШЭЭРЕШКЕН

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» АЭН-ниң чиңгине директору Павел Ливинский-биле ужурашкан. Регионнуң электри энергетиказын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын ужуражылга үезинде сайгарган.  

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

УРАН СӨСТҮҢ "ДАРГАННАРЫ"

ХАМААТЫЛАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

Рубрика: 

ТЕХНОЛОГТУГ КУВИСКААЛ КЕЛГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чо­рааш, «Гайдаровчу шуулган» деп делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар.  

КӨДЭЭ ПОЛИЦИЯНЫ БЫЖЫГЛААР

Рубрика: 

Страницы