1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ КҮЧҮЛҮГ КҮЖҮ

Апрель 12-де XV Красноярскиниң экономиктиг шуулганы ажылын эгелээн. Бо экономиктиг шуулганның болгаш Тыва Республиканың төле­вилелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле чугаалаштывыс.

Рубрика: 

ЭЖИМНИҢ КҮЗЕЛИ - МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ

ЧИНГИЗ БИЛЕ АЙДЕМИРНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Шүүлген мөге Чимит Куулар биле Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Сергек Хертек.
 

Рубрика: 

САЙЗЫРАЛ СААДАТПАС КЭЭР...

Долаан башкы.

БУРУН АЯЛГАДАН ЫНДЫН АЛГАН

1990 чылга чедир бистиң респуб­ликага тыва национал хөгжүм, хөө­­мей-сыгыт талазы-биле эртем-билиг чедип алыр өөредилге чери чок турганын билир бис. Ол ышкаш Тыва национал оркестр база-ла чок турган.

ЭМЧИ ЭКИ ТУРАЧЫЛАР

Эмчи волонтерлар.
 

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязынга башкылар мергежилиниң “Чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи-2018” деп бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазының тиилекчилерин шаңнаар езулал эрткен. 

Рубрика: 

ТЕХНОЛОГТУГ ДЕПШИЛГЕ - ҮЕНИҢ НЕГЕЛДЕЗИ

ТР-ниң Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) информастыг политика, хамааты ниитилел институттары, федералдыг болгаш тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады ажылдажылга чорудар комитединиң ажылчын хуралы апрель 4-те болуп эрткен. 

Рубрика: 

КАЗАК КАДЕТТЕР

Казак кадеттер башкызы Мерген Тулуш-биле.

Рубрика: 

ЭҢ ХОВАР БЕЛЕК

Март айның төнчүзүнде Тываның политехниктиг техникумунга «Бистиң төрээн чуртувустуң катаптаттынмас төөгүзү» деп чурт-шинчилел мөөрейи болган.

Страницы