1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ПОЧТАЧЫ ЧОРУП ОРДА...

Кызылдың 3 дугаар почта салбырының почтачызы Ирина Серен-Доржу.
 

Рубрика: 

УЛУГ-ХЕМЧИЛЕР АМ БАЗА ТЕРГИИДЭЭН

Улуг-Хемден “Дембилдей” бөлүү IV Бүгү-российжи ниити ыры (хор) фестивалынга дээди шаңналга төлептиг болган.

АШТАП ЧОРУУР АЖЫ-ТӨЛДҮ ООДА ТОТТУРУП АЛЗА

Рубрика: 

КЫЗЫМААНДАН - ЧЕДИИШКИННЕРЖЕ

Орлан Балчий техника септеп тур.
 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Диспетчер Салбак Монгуш биле сайгарлыкчы Ариана Хертек.
 

ЧОНГА БУЯН ЧЕДИРИП ЧОРУУР

Улуг-биче чонунга буян-кежик чедирип чоруур шажынчы башкы лама башкы Орланмаадыр Ондарны бо ноябрь айның эгезинде Тес-Хемниң О-Шынаа суурга чедип, чонга шажын өөредииниң номналын кылган.

Рубрика: 

МӨҢГҮН-ТАЙГА КОЖУУННУҢ "МӨГЕН-БҮРЕН" КУБ-ЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

БУРУН, БУУРУЛ МӨГЕН-БҮРЕН
 

Рубрика: 

БУЯН КЫЛЫРГА, ЧҮС МУҢ КАТАП ЭГЛИП КЕЛИР

Рубрика: 

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ САЙЗЫРАЗЫН

Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.
 

АВАЛАРНЫҢ ИДЕПКЕЙЖИ ШИМЧЭЭШКИНИ

РФ-тиң херээженнер Эвилелиниң сүмези-биле амгы үеде Россия деңнелдиг чараш байырлалче шилчий берген Иелер хүнүн ноябрь 25-те демдеглеп чаңчыга берген бис. Баштай чүгле регионнарның херээженнер эвилелдеринге база оларның иштинде чөвүлелдерге эртип турган.

Рубрика: 

Страницы