Медээлер

САЙЫТ-БИЛЕ ДОРТ ЭФИР

Даарта, январь 25-те, 16 шактан 17 шакка чедир Тыва Республиканың Кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай дорт эфирни эрттирер. Аңаа “Республика девискээринде эпидбайдал болгаш чаа коронавирус халдавырлыг  аарыгга удур хемчеглер дугайында” темага республиканың чурттакчыларының айтырыгларынга харыыларны бээр.

Социал адыр

КҮРҮНЕНИҢ ДЕТКИМЧЕЗИНИҢ АЧЫЗЫНДА

Тывада социал керээ чединмес өг-бүлелерге база чааскаан арткан хамаатыларга адрестиг дуза чедирериниң кол аргазы болур. Социал камгалалдың органнары биле өг-бүлениң аразында дугуржулгага дүүштүр күрүне оларга деткимчениң янзы-бүрү хевирлерин көргүзүп турар: чаңгыс удааның болгаш ай санының төлелгелери, ажылга тургустунуп база өөренип алырынга дуза чедирилгези.

Медээлер

Тывада беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен

Январьның 22-ден Кызыл хоорайның 1, 3, 5 дугаар школалары база 15 дугаар лицей, ол ышкаш Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң школазы ырактан өөренир хевирже шилчээн. Найысылалдың арткан школаларының 9,10,11 класстың доозукчулары өөредилгезин уламчылаар. Коронавирус халдавырын нептеретпес талазы-биле оперативтиг штабтың бөгүнгү хуралында ындыг шиитпирни хүлээп алган.

Медээлер

Александр Лукашенко Тываны көрүксеп турарын чугаалаан

 Беларусьтуң президентизи Александр Лукашенко российжи регионнарның удуртукчулары-биле ужуражыр практиказын уламчылап турар. Бо хонуктарда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг баштаан тыва делегация Минск хоорайда бир дугаар чеде берген. “Беларуська, Минскиге силерниң бир дугаар келгениңер — төөгүлүг хүн болуп артар. Силерниң мында келгениңер онзагай болуушкун апарып, кады ажылдажылганың чаа-чаа делгемнерин ажыдып, а акы-дуңмалашкы чоннарывыс ону албан боттандырыптарынга бүзүрээр мен. Ындыг ырактан чедип келген болганыңарда, ол бүде бээр дээрзинге ынаныш болгаш бүзүрел бар-дыр” – деп, Александр Лукашенко российжи регионнуң удуртукчузун хүлээп ап тура, демдеглээн.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню