Медээлер

ТИБЕТ

   Тибеттиң төвү Лхаса хоорайже Катмандудан  2012 чылдың апрель 12-де меңги-доштар-биле шыптынган Гималай даг­ларын ажыр ушкаш, чеде бердивис. Гонгар аэропорту…
Медээлер

ЧАЙЛАГ-ХЕМ

Чурумал Таңды сынының мурнуу эдээнде Успа-Хөлче улай аккан хемнерниң бирээзин Чайлаг-Хем деп адаар. Чайлаг-Хемниң аксынга чазын, күзүн аалдар дистиништир хонгулаптар…
Медээлер

«ӨӨРЕДИЛГЕ ЧҮДҮЛГЕ ЭВЕС-ТИР»

XIV-кү Чырыткылыг Далай-Ламаның төрүттүнген хүнүнге XIV-кү Чырыткылыг Далай-Лама «Эртем делеге­йинде» деп сеткүүлге барыын чүктүң эртеминиң чедиишкиннериниң болгаш чедир бодаттын­маан чүүлдерин,…
Медээлер

Баштайгы шылгалданы дужааган

                 Орус дыл эртеми — РФ-тиң ортумак тускай болгаш дээди эртемниг өөредилге албан черлериниң кайы-даа угланыышкынын шилип, дужаап кирериниң…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню