Медээлер

Аныяк кадрлар немешкен

Россияның ИХЯ-ның өөредилге черлериниң 12 доозукчузу төрээн Тывазынче чанып келген. ТР-ниң Иштики херектер сайыды полицияның полковниги Юрий Поляков аныяк кадрлар-биле…
Медээлер

Буянныг белек

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны республикада чылдың-на эрттирип турар.Буянныг ажыл-херекке Тываның ИХЯ-зының аңгы-аңгы кезектери чылдың-на идепкейлиг киржип чоруур. Ылаңгыя амыдыралы…
Медээлер

МООЛДУҢ ХОНАШТАРЫ

Барыын Моолдуң малчыннары үш хонаштыг. Чайлаа – бедик черде, күзээ, чазаа – чавызааш черде, а кыштаа – даг эдээнде турар.…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню