Медээлер

КЕЗЕМЧЕ ХЕРЭЭН ОТТУРГАН

«Тыва даг-дүгү» комбинаттың девискээринде оран-саваның бузулганының барымдаазынга холбаштыр Тываның истекчилери чоруттунган хыналданың түңнелдери-биле кеземче херээн РФ-тиң КХ-зиниң 216 чүүлүнүң 2 кезээ-биле оттурган.

Медээлер

БУТТАРЫН ОЛ-ЛА ЧЕРГЕ КЕСКЕН

«Тыва даг-дүгү» комбинаттың оран-савазы буступ дүшкен соонда, ооң бузундуларының адаанда чыдар кижиниң буттарын эмчилер ол-ла черинге кезип каапкан. Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле алырга, когараан кижини бузундулар адаандан уштуп алыры-биле санавиацияның эмчилери озал-ондак болган черге божуу-далаш кезишкинни чорудар ужурга таварышканнар.

Медээлер

9 АЖЫГ ШАК ДИЛЭЭШКИННИҢ ТҮҢНЕЛИНДЕ

 — Декабрь 6-да 01:30 шак үезинде эргиде «Тыва даг-дүгү» комбинадының оран-савазын чазып-бузуп турда бузундуларга хөме бастыртып когараан ийи кижиниң ийигизин тыпкан. Ол аар бертиниишкиннерни алган болган, эмчилер ооң амы-тынын камгалап алыры-биле когараан кижиниң ийи будун одура кезер ужурга таварышкан — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню