Медээлер

СОЛУН АЖЫЛЫ ЧАҢГЫС ЧЕРГЕ ТУРБАС

Тыва Республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызы, Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң» база Новосибирск областың Өөредилге, эртем яамызы болгаш Новосибирскиниң парлалга база информастыг технологиялар колледжиниң аразында дугуржулга ёзугаар, республикада ниитилел-политиктиг «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннар база «Сылдысчыгаш» болгаш «Тываның аныяктары» журналдарны үндүрүп, чыскаап (вёрстка) кылып турар операторларның он хонук дургузунда өөредилгезин эрттирген.

Медээлер

АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ

Ноябрь 28-те Дөгээ дааның кырында Будда бурган башкының овур-хевириниң арамайлаашкыны болуп эрткен. Аңаа Тываның лама башкылары чыглып, күштүг ном-судурун ажыдып, ёзулалды кылган.

Медээлер

Хоочуннар аравыстан хорап турар

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну, Улуг-Хем кожуунуң Хүндүлүг чурттакчызы, хөйге билдингир журналист Яндараа Раиса (Анай) Тюлюшевна ноябрь 26-да аар аараан…
«Шынның» почтазындан

КЫЗЫЛДЫҢ ТЕЛЕСТУДИЯЗЫНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ

1966 чыл. Тываның төөгүзүнге бир онзагай, ужур-уткалыг болуушкун – Кызылдың телестудиязының ажылдап эгелээни. Ол чылдарда тыва кижиниң амыдыралынга хамаарышкан бүгү-ле чүүл: тудуг, орук, колхоз, совхозтарның ажыл-агыйы, бүдүрүлге черлери, көдээ суурлар, кудумчулар дээн чижектиг, кандыг-ла-бир чаа эгелээшкин, ажыдыышкын ыяап-ла бир-ле улуг болуушкунга тураскааттынып турган.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню