Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

Ачы-дуза чыылдазы

6 августа 2022
2

Тускай шериг операциязы эгелээнден бээр российжилер Донбасстың чурттакчы чонунга ачы-дуза чыылдазын организастап келген. Ол ышкаш Тываның чурттакчы чону база чыда калбаан. Найысылал Кызыл хоорайдан, республиканың кожуун, суурларындан чурттакчы чон болгаш албан черлери идепкейлиг киржип турар. Санкцияларга харыы кылдыр регионнуң чагыргазы тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң дугайында “Тывага кылдынган” деп төлевилелди салып үндүрген.

Оон аңгыда, Тываның чурттакчы чону “Кызыл коъш” деп акцияны организастап чорудуп турар. Аңаа хөй-ниитижилер болгаш сагыш човаачал чон киржип турар. Ук акция баштай Кызыл хоорайга эгелээн. Оон чоорту Донбасстың чурттакчы чонунга болгаш Тывадан чораан шериг албанныгларга гуманитарлыг дуза чыыр пунктулар кожуун, суму бүрүзүнге ажылдап эгелээн. Украинаже чоруур “Кызыл коъшка” Тываның чурттакчы чону аъш-чем, эм-таң, бирги хереглелдиң эт-херекселин, болгаш солдаттарның сүлдезин бедидери-биле, онча-менди эглип келиринге идегеп-бүзүрээнин илереткен чагааларны чорудуп турарлар. Чүгле улуг улус эвес, а школачылар база сагыш-човаашкынның болгаш идегелдиң чагааларын бижип турарлар. Эргежок чугула эмнер, бинт, хан доктаадыр шарыглар болгаш чылыг идик-хепти база чоруткан. Чаңчыл ёзугаар үр шыгжаттына бээр аъш-чем аймаан, крупаларны, чигирни, консервалаан аъш-чем аймаан, соктарны болгаш оон-даа өске чүүлдерни “Кызыл коъшка” суккан.

Март айның төнчүзүнде Улуг-Хем кожууннуң дузааргак чону “Кызыл коъш” акцияга каттыжып, 131 450 рубль түңнүг акша-хөреңгини болгаш баштайгы хереглелдиң херекселдерин, эм-таңны, аъш-чемни чыгган.

Тыва Республиканың Федералдыг үндүрүг албанының эргелелиниң ажылдакчылары Тываның Улусчу фронтузунуң штавынга дөртен ажыг бараанны шериглерже болгаш тайбың чурттакчыларже чорудары-биле дамчыдып берген.

Чыгдынган бараанның даңзызында кышкы хептер, Донбасстың школачыларынга өөредилге чылынга белеткенири-биле канцеляр херекселдери база бар.

“Бис кыдыынга тоомча чок артып шыдавадывыс. Тускай операцияның баштайгы хүннеринден тура тайбың чурттакчыларны, солдаттарны деткиири-биле Донбассче гуманитарлыг дузаны чорудуп турар бис. Улусчу фронтунуң “Бүгү чүүлдү тиилелгеге” деп акциязын билип кааш, деткиир деп шиитпирледивис” – деп, Россияның Тыва Республикада Федералдыг үндүрүг албанының эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Шеңне Куулар демдеглээн.

“Волонтёрлар төвүнге барык 40 тонна ачы-дуза чедирилгезин чыгган. Регионнуң гуманитарлыг ачы-дуза чыылдазынга киришкен бүгү-ле күрүнениң болгаш хууда албан черлеринге, республиканың эрге-чагыргазынга, идепкейжилерге, волонтерларга болгаш сагыш-човаачал чонга өөрүп четтирер-дир бис. Ачы-дуза чедирилгезин ам-даа күштелдирер бис. Чаа өөредилге чылының эгезинде бистиң волонтерларывыс Донбасстың ажы-төлүнге номнар чыыр ажылче шымнып кирипкеннер. Российжи шериглерни болгаш хостаттынган девискээрлерде чонга бүгү талалыг деткимче чедирер ажыл ам-даа уламчылап турар” – деп, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Даргазы Каң-оол Даваа демдеглээн.

Кызыл хоорайның солагай талакы эрикте дача ниитилелиниң чурттакчылары “Донбасстың номчукчуларынга ном белээ” деп акцияга кызыгаарланып, 80 номну болгаш 152 солунну чыгган.

Ук акцияга Тожу кожуунда Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг кожууннуң төп ном саңы база киришкен. Башкылар болгаш өөреникчилер номнарны чыггаш, улаштыр #МыВместе клувунуң регионалдыг штавынче чорудары-биле, Тожу кожууннуң чагыргазынга дамчыдып берген. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң чурттакчызы Галина Бессмертных база 100 номну дамчыткан. Чыгдынган номнар Донбасстың ажы-төлүнге орус дылга өөренип, сайзыраарынга ужур-дузалыг.

Ниитизи-биле Тыва Республиканың волонтерлар клуву 500 хире номну чыгаш, ниити гуманитарлыг дуза чыыр пунктуже 2 дугаар чорудар деп белеткеп турар.

Ном белекке бээр күзелдиглер #МыВместе регионалдыг клубка чедирип берип болур. Ооң адрези: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, бажың 32, 103 дугаар кабинет.

Интернет четкизинде pobeda.onf.ru деп порталдан Луганск болгаш Донецк республикаларның шериглеринге эргежок чугула чүүлдерниң даңзызын көрүп ап, акша-хөреңгини база шилчидип болур. Оон ыңай Донбасстың чурттакчыларынга болгаш шериглеринге чүнүң-биле дузалап болурун, 8 (800) 200-34-11 деп дугаарлыг телефондан билип ап болур.

ТР-ниң ачы-дуза чыыр пунктузу Улусчу фронтунуң регионалдыг күүскомунда ажылдап турар. Адрези: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажың 30, кабинет 26, телефон дугаары: 8 (39422) 2-10-50.

Чыжыргана СААЯ.