Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Аныяк мөге Чиӊгис Сарыглар

15 июля 2023
16

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг эдээди мөгелер аразынга Европа чемпиону Чиӊгис Сарыглар болгаш ооӊ тренери Меӊги Моӊгуш-биле ужурашкан.


Ол ужуражылгага Тываныӊ спорт яамызыныӊ оралакчы сайыды Саян Моӊгуш, чемпионнуӊ ачазы Артыш Сарыглар база келген.
Аныяк мөге Чиӊгис Сарыглар Грузиядан удурланыкчызын октап алгаш, элээди мөгелер аразынга Европаныӊ бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазынга алдын медальды чаалап алган. Ол маргылдаа Венгрияныӊ Капошвар хоорайынга болуп турган, аңаа аӊгы-аӊгы чурттардан келген 200 ажыг спортчулар киришкен. Чиӊгис Сарыглар түӊнел сегиржип алыышкын үезинде, хүрешти эки билирин көргүскеш, бодунуӊ мергежээн уран аргалары-биле көрүкчүлерни болгаш чаӊгыс чер чурттугларын магадаткан.

Россияныӊ чыынды командазыныӊ составынга белеткенип, турганыныӊ болгаш аныяк чемпионнуӊ ам киржир маргылдааларыныӊ дугайында Тываныӊ Баштыӊы сонуургап айтырган.


«Белеткел үезинде 5 килди бадырар дээш, сывыртаныры берге болду. Мен 10:0 деп сан-биле тиилеп алган-даа болзумза, баштайгы демисел үезинде дүвүреп турдум» — деп, Чиӊгис Сарыглар сеткилин үлешкен.
Элээди спортчуларга кил бадырары белен эвес дээрзин тренер Меӊги Моӊгуш немеп чугаалаан. Тренировкаларныӊ болгаш Чиӊгистиӊ бодунуӊ кызымааныӊ ачызында деӊзизин кыска хуусаа иштинде чиигедип алган.

Чиӊгистиӊ ачазы Артыш Сарыглар оглунуӊ тиилелгезинге өөрээн сеткилинден илереткен:
«Түӊнел хүреш эгелей бээрге, ол тиилеп алыр дээрзинге бүзүреп турдувус. Оглувуска чоргаарланып тур бис, чүге дизе ол үргүлчү тренировкалап, күш-ажыл кылып тургаш, бедик түӊнелдерни чедип ап болур дээрзин бадыткаан. Чадаананыӊ спорт школазыныӊ бүгү тренерлер составынга өөрүп четтиргеним илередип тур мен, оларныӊ деткимчези болгаш билдилиг мергежили эвес болза, бо мындыг тиилелге турбас турган. Бистиӊ кожуунувустуӊ спортчу ниитилелинге, «Спортсмен» фондузунга таарымчалыг байдалды тургузуп бергени дээш, силерге база, Владислав Товарищтайович, өөрүп четтирдим. Спорт школада белеткелге херектиг чунар бажыӊ, душтаныр чер, столовая болгаш шүмнеп дериттинген залдар бар» — деп, Артыш Сарыглар чугаалаан.

Чадаана хоорайныӊ спорт школазы күрүне-хуу эштежилгениӊ дугуржулгазы-биле тудуп кылган спорт комплекизиниӊ баазазында турар дээрзин демдеглээр апаар. Ооӊ акшаландырыышкынга хуу сайгарлыкчылар боттарыныӊ үлүүн киирген.
«Спорт – амыдыралдыӊ өй-чижээ» регионалыг программаныӊ ачызында спорт школа 2021 биле 2022 чылдарда чаа дериг-херекселдер биле эт-септи алган.


Бо чылдыӊ эгезинде тура школага республика, кожууннар аразында болгаш кожуун чергелиг спортчу маргылдааларны, чыынды командаларныӊ белеткелин эрттирип турар.

Белеткелдер үезинде спортчуларга эптиг, таарымчалыг болзун дээш, спорт школаны дериг-херекселдер-биле шүмнээрин Тываныӊ Баштыӊы регионнуӊ спорт яамызынга дагзып каан.
Тренерниӊ болгаш ачазыныӊ сөзү-биле алырга, Чиӊгис чаӊгыс-даа тренировка үспейн, эки өөренип турар болгаш дыка шудургу кызымак оол болган. Хостуг хүрешче 9 харлыында барып эгелээн, а ооӊ мурнунда акылары-биле кады тыва хүреш өөренип турган. Акылары ышкаш, Кызылдыӊ президентиниӊ кадет училищезинче 4 класс соонда дужаар деп турган, ынчалза-даа аӊаа тренировкалаар арга турбас хире боорга, ынаар дужаавас деп барган.

Чиӊгис Европа чемпионадынга Россияныӊ чыынды командазын төлээлээр эргени бо чылдыӊ апрельде Наро-Фоминск хоорайга чаалап алган. Хостуг хүреш талазы-биле Россияныӊ бирги чери дээш маргылдаа аӊаа болуп эрткен. А ооӊ мурнуда кожуун болгаш республика маргылдааларынга киржип, шаӊналдыг черлерни ээлеп турган. 26 кил деӊзиге хүрежип эгелээн.

Чиӊгис октябрьда Ейск хоорайга болуп эртер И.М. Поддубныйныӊ чырык адынга тураскааткан турнирге киржир. Ооӊ тренировкалары болгаш шенелде хүрежи август айда эгелей бээр. Поддубныйныӊ турнири дээрге Олимпий оюннарыныӊ үш дакпыр чемпиону Бувайсар Сайтиевтиӊ шаӊналы дээш турнирге киржириниӊ белеткели болур дээрзин тренер Меӊги Моӊгуш чугаалаан.

Тываныӊ Чазааныӊ медээлеринден Р. ДЕМЧИК белеткээн.

Чингис СААЯНЫҢ тырттырган чуруктары.


"Шын" №52, 2023 чылдың июль 15