Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ажыг-шүжүгге таварышкан өг-бүлеге дузалаар

21 июня 2023
11

Кызылдыӊ төвүнге болган хай-халаптыӊ түӊнелинде чок апарган аныяк уругнуӊ өг-бүлезинге дузалаар дээрзин республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг бодунуӊ блогунга бижээн.


Бүгү-российжи аныяктар хүнүн Арат шөлүнге эрттирерин планнап турган-даа болза, хемчегни аӊаа эвес, а өске черге эрттирер. Хөй кижи чыглыр черлерге корум-чурумну экижидер, айыыл чок хемчеглер талазы-биле республиканыӊ девискээринде эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ удуртукчулары-биле ону сайгарып чугаалажыр.

Хоорайныӊ хөй-ниити черлеринге айыыл чок болгаш аянныг дыштанылганы бүрүнү-биле хандырар хемчег алырын губернатор найысылалдыӊ эрге-чагыргазындан негээн.

Тываныӊ күрүне унивеситединиӊ инженер-техниктиг факультединиӊ доозукчузун, чок апарган уругнуӊ өөнүӊ ээзин ажылга киирип, аныяк өг-бүлениӊ бир харлыг чаш уруун ясли садка тургузарынга дузалаар.

Ук кем-херекти үүлгеткенинге каразыдып турар кижи психодиспансерниӊ учедунда турар. Регионнуӊ Баштыӊы ол фактыны барымдаалааш, чазактыӊ социал блогунга психоневрология албан чериниӊ ажылын анализтеп, ылаӊгыя онза айыылдыг болгаш ниитилелге хай-халап тургузуп болур хире кижилерни шинчилеп, илередип тывар байдалда эрге-хоойлу камгалаар структуралар-биле кады ажылдап турар кезээн, сайгарып көөр деп даалганы берген. Дээди Хуралдыӊ депуттатарындан ук айтырыгны таарыштыр уштап-башкарар чугула хоойлужудулга талазы-биле эгелекчи саналды кады ажылдап кылырынга дузалажырын дилээн.

Мөчээн аныяк уругнуӊ авазы Сүт-Хөл кожуунда чурттап турар. Социал адырныӊ айтырыгларын уштап-баштап турар Чазак Даргазыныӊ оралакчызы Орлан Сарыглар ооң авазы-биле харылзажып чугаалашкан. Орнукшудулга ёзулалы Сүт-Хөлдүӊ Ишкин суурга болур. Ооӊ шүүделин, чарыгдалын регионнуӊ Чазаа хүлээнип алган.

Полицияныӊ ажылыныӊ чамдык чүүлдерин чурттакчыларныӊ шүгүмчүлеп турары чөптүг дээрзин Владислав Ховалыг демдеглээн:

«Дежурный кезээнче долгап алырынга бергедежип турарын бирги ээлчегде чугаалап турар. Сагыш човангыр хамаатылар кандыг-бир чурум үрээшкининиӊ дугайында дамчыдып чугаалаксап турар, аар кем-херек болу бээрин сагындырып турары-даа чадавас. Ынчалза-даа долгап шыдавайн, азы бөдүүнү-биле ужур-чөптүг медээ дыӊнадырынга бергедежип турар. Патруль-пост албаныныӊ ажылдакчыларыныӊ дежурныйлаашкынынга хамаарыштыр база айтырыглар тургустунуп келген. Ооӊ мурнунда патрульдар хөй турган, оларга ам эвээш таваржып турар деп бижип турарлар. Чазак Даргазыныӊ оралакчызыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Сады биле Кызылдыӊ чагырыкчызы Карим Саган-оолдан хоорайныӊ төп кезээнге хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ талазы-биле чугула хемчег алырын губернатор негээн.

Регионга үүлгедиглерни эвээжедир сорулгалыг планныӊ кызыгаары-биле
эрге-хоойлу камгалаар блоктуӊ удуртукчулары бо чооккү үеде ниити корум-чурум болгаш айыыл чок байдал тургузар хемчеглерни экижидериниӊ дугайында айтырыгларны бирден бирээ чокка сайгарып чугаалажыр.

ТР-ниӊ Чазааныӊ Парлалга албаныныӊ медээзи-биле Р.Демчик белеткээн.