Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Байыр чедириишкини

12 июня 2023
27

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!
Россияның хүнү-биле силер бүгүдеге сеткилим ханызындан байыр чедирип олур мен!

Россия Федерациязының күрүнениң бот-догуннаанының дугайында Декларациязын 1990 чылдың июнь 12-де хүлээп алганы бистиң чуртувустуң депшилгезинге чаа чаданы ажыткан. Амыр эвес чылдар эрткен, ынчалза-даа Россияның чоннары бодунуң чаңгыс демин болгаш национал онза талаларын кадагалап арттырып шыдаан. Амгы үеде Украина девискээринде чоруп турар тускай шериг операция безин хөй нация чоннарның чаңгыс доң-баг найыралын бузуп шыдаваан. Бөлүк барыын чурттар талазындан экономиктиг, политиктиг, дипломаттыг улуг кызагдаашкыннар бар-даа болза, российжи ниитилелде тайбың чорук болгаш эп-найырал быжыг хевээр арткан. Харын-даа чугула күрүне институттары быжыглаттынып, хөй-ниити сырый каттыжып турар. Чуртта улуг өскерилгелерниң, депшилгениң быжыг таваа мурнунда чылдарда салдынган турганын амгы байдал көргүзүп турар.

Бис бурунгу төөгүлүг, онза культуралыг, алдарлыг күш-ажылчы чаңчылдарлыг улуг чуртта чурттап чоруур бис. Россия шылгараңгай эртем-техниктиг, шериг күчү-күштүг база бай-байлак бойдус курлавырлыг болгаш амгы үениң шылгалдаларын төлептии-биле ажып эртип чоруур. Чуртувус девискээр, төөгү талазы-биле улуг ужур-дузалыг, бодунга онза чугула, нарын айтырыгларны шиитпирлеп шыдап турар.
Россияның хүнү чылдан чылче национал чаңгыс демниң, Төрээн чурттуң амгы болгаш келир үези дээш ниити харыысалганың демдээ болу берип, хамаатыларның патриотчу хөөнүн оттуруп турар. Ниити-национал сорулгаларны чедип алыры-биле күжениишкинивисти демнештирип тургаш, Ада-чурт экономиказының улам ыңай быжыг хөгжүлдезин, российжи күрүне тургузуушкунун быжыглаар бүгү аргаларны тургузуп шыдаар бис.

Ада-чурттуң бүгү талалыг чаагай чоруу дээш ажылыңарга чедиишкиннерни, ал-бодуңарга тамчыктыг амыдыралды, аас-кежикти болгаш кадыкшылды күзедим!
Байырлал-биле!

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. ДАВАА.
"Шын" №42 2023 чылдың июнь 10