Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Байыр чедириишкини

8 марта 2023
4

Эргим хүндүлүг херээженнер!

Бүгү делегейниң херээженнер хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Бо часкы байырлал кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилинге эң-не чылыг болгаш өөрүнчүг хөөннерни тывылдырган. Бис, эр улус, Март 8-те силерге чүрээвистиң ханызындан хүндүткелди болгаш ынакшылды илередип тур бис.

Кажан-даа херээженнер эр улусту маадырлыг чоруктарга, буянныг ажыл-херектерге болгаш улуг тиилелгелерге сорук киирип чорааннар. Силерниң кайгамчык угаангырыңар болгаш мергениңер бисти чуртталганың оруунга баштап, силерниң деткимчеңер аар-бергелерни ажып эртеринге дузалажып келген.

Өг-бүлеңерге эрге-чассыг болгаш сагыш човангыр силер, шыңгыы шенелделерге мөзү-бүдүжүңерниң туруштуун болгаш эрес-маадырлыыңарны көргүзе бээр силер. Амгы үеде, кажан силерниң оолдарыңар, ашактарыңар болгаш адаларыңар боттарының хамааты хүлээлгезин күүседип, Ада-чурттуң хамаарышпас чоруун камгалап турда, оларга идегелдиг чөленгииш силер. Тиилелгеге силерниң чайгылыш чок бүзүрелиңер оларны күш киирип, силерниң чырык арын-шырайыңар оларның чүректеринге эргим шупту чүүлдерниң овур-хевири.

Бүгү-ле күжүвүс-биле камнап чоруурувус найыралдыг улуг өг-бүле, ие болуру, оран-сававыстың одааның чылыы дээн ышкаш ниитилелге үнелиг чүүлдер херээжен кижи-биле чарылбас харылзаалыг.
Ажы-төлдү кижизидерде, кыдыг-кызыгаар чок ынакшылды, ачы-буянны болгаш шыдамык чорукту илередип, олар өзүп үнүп келгеш, бистиң ниитилеливиске ажыктыг эки ажыл-херектерни кылырынга дузалыг чырыктың үрезиннерин бичиилерниң сагыш-сеткилинге тарып чоруур силер.

Бажың-балгаттың болгаш өг-бүлениң ажылын боттарыңарның профессионал херектериңер-биле деңге кылып чоруур силер. Экономиканың база хөй-ниити чуртталгага янзы-бүрү адырларынга болгаш каяа-даа көскү чедиишкиннерни чедип ап чоруур силер. Силерниң тургузукчу энергияңар, ажыл-ишчиңер болгаш харыысалгалыыңар улам чөптүг болгаш таарымчалыг тайбың байдалды тургузарынга улуг үлүүн кииреринге бүзүрээр мен.
Эргим херээженнер! Амыр-чаагай чорукту, кадыкшылды болгаш аас-кежикти сагыш-сеткилимден күзедим. Чоок кижилериңерни силерниң чүректериңерниң ынакшылы чылдыр, а сагыш-сеткилиңер кезээде амыр-шөлээн болзун.
Байырлал-биле!

/ Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи А. СЕРЫШЕВ.