Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Буянныг иштиң кижилери

10 июня 2023
21

Делегейде эң-не буянныг мергежилдерниң бирээзи – социал адыр ажылдакчылары. Улуг назылыгларга, хөй ажы-төлдүг аваларга, өскүстерге, кадыы кызыгаарлыг кижилерге дээш оон-даа өске социал дуза хереглекчилеринге олар тус-тузунда ачы-дуза чедирилгезиниң янзы-бүрү хевирлерин кылып турар. Бо мергежилдиң кижилеринге эң-не кол чүүл – кээргээчел, чылыг-чымчак сеткилдиг болуру. Россияда чылдың-на июнь 8-тиң хүнүнде Социал ажылдакчылар хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Найысылал Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан чыглып келген социал адыр ажылдакчыларының ажыл-ижин үнелеп, түңнеп, оларның сагыш-сеткилин өөртүр байырлал болуп эрткен.

Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазының адаанда социал адыр-биле амыдыралын холбап чоруур 1600 тускай эртемниглер ажылдап турар. Дуза чедирери-биле 60 ажыг кижи ажылдап турарын сайыт Эдуард Сандан чугаалаан.
«Бөгүнгү бистиң кол сорулгавыс болза, эң-не эки ажылдаан кижилерни шаңнап-мактап, социал адырның хоочуннарын чаңгыс черге чыып, оларның арга-сүмезин дыңнап, оларга байыр чедирери болур. Пандемия үезинде шак мындыг хөй-ниитижи хемчеглер болбайн турганы-биле, коллегаларывыс бот-боттарын сактыжа бергени көскү-дүр» — деп, сайыт демдеглээн.

ШАҢНАЛ-МАКТАЛДАР ШУУЖУП ТУРГАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның мурнундан ооң оралакчызы Орлан Сарыглар социал ажылдакчыларга байырны чедирген. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле РФ-тиң Пенсия болгаш социал камгаладылга фондузунуң Тывада салбырының пенсия болгаш социал төлевирлер томуйлаарын организастаар килдистиң кол специализи Анаймаа Тюлюшту болгаш «Деткимче» социал хандырылга төвүнүң директору Буян Ооржакты шаңнаан.

«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атка РФ-тиң Пенсия болгаш социал камгаладылга фондузунуң Тывада салбырының клиентилер-биле ажылды организастаар килдистиң кол специализи Чойгана Намы болгаш ол-ла албан чериниң казначейство килдизиниң даргазы, кол бухгалтери Рилла Кара-Сал төлептиг болганнар.

Ол ышкаш социал ажылдакчыларга Федерация Чөвүлелиниң социал политика талазы-биле комитединиң даргазының оралакчызы Елена Бибикова база байырны чедирген. Ол Бай-Тайга кожууннуң Өг-бүле болгаш уругларга социал дуза төвүнүң ажылдакчызы Чойганмаа Салчакка, Кызылдың улуг назылыглар болгаш инвалидтер интернадының катап тургустунулга талазы-биле специализи Алина Серенмаага, Культураның алдарлыг ажылдакчызы, «мөңгүн» волонтёр Кара-кыс Ондарга, «Тиилелгениң волонтёру» бүгү-российжи хөй-ниити шимчээшкининиң Тывада салбырының идепкейжизи Эрес Дотпага болгаш Россияның Херээженнер эвилелиниң Тывада салбырының харыысалгалыг секретары Ольга Дондуйга өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Ол ышкаш ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент), РФ-тиң күш-ажыл болгаш ажылга хаара тудар албанның төлээлери база өскелер-даа социал адыр ажылдакчыларынга байырын чедирип, тус-тузунда шаңнал-макталдарны тывыскан.

БҮГҮ-РОССИЙЖИ МӨӨРЕЙГЕ ТЫВАНЫ ТӨЛЭЭЛЭЭР

Оон аңгыда, социал адыр ажылдакчыларының мергежилдиин шылгаар Бүгү-российжи мөөрейниң регионалдыг чадазының тиилекчилерин дипломнар болгаш 150, 100, 50 муң рубльдиң сертификаттары-биле шаңнаан.

«Ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир эң эки комплекстиг практика» деп номинацияга 3-кү черни «Мөңгүн-Тайга кожууннуң Өг-бүлелерге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң» психолог башкызы Чаяана Салчак алган.

«Улуг назылыг болгаш кадыы кызыгаарлыг кижилерге, оларның иштинде кадыы кызыгаарлыг бичии уругларга эң-не эки ажаал-тежээл практиказы» деп номинацияга «Деткимче» социал хандырылга төвүнүң социал ажылдакчызы Долаан Очур тиилекчи болган. Дүргенниң улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының социал ажылдакчызы Любовь Чүлдүм 2-ги черге төлептиг болган. 3-күзүн Хайыраканның улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының эмчи сестразы Светлана Байыр-оол чаалап алган.
«Эки турачы албан чериниң социал хандырылга адырынга боттандырган эң эки төлевилели» деп номинацияга Кызыл хоорайның Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң стационар салбырының эргелекчизи Шеңне Күжүгет 3-кү черни алган.

Социал хандырылга албан черлериниң тергиин удуртукчузун илередир «Чылдың чедиишкини» деп тускай номинацияга Дерзиг-Аксының хамаатыларга болгаш инвалидтерге үделгелиг чуртталга бажың-интернадының директору Миля Намзырай тиилекчи болган. «Тергиин удуртукчу деп үнеледип турарымга өөрүп, удуртуп турар коллективимге чылыг-чымчак, чараш сеткилдиг, сайзыралче чүткүлдүг, быжыг туруштуг, демниг болганы дээш өөрүп четтирдим. Коллектив чок болза, дарга кижи кымны удуртурул» — деп, ол демдеглээш, бүдүн республикада коллегаларынга байырын чедирген.

Тергиин аныяк специалисти илередир сорулгалыг «Чылдың ажыдыышкыны» деп тускай номинацияга ол-ла бажың-интернаттың директорунуң оралакчызы Чаяана Боралдай тиилээн.

Социал ачы-дузаны хереглекчиниң бажыңынга чедирер тергиин албан черин илередир «Доктаамал чорук болгаш шынар» деп тускай номинацияга 2-ги черни «Деткимче» социал хандырылга төвүнүң директору Буян Ооржакты шаңнаан. 3-кү черге Бай-Тайганың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң директору Чодураа Сегбе төлептиг болган.

Шак-ла ындыг дузаны стационар хевирге чедирер тергиин албан черин илередири-биле, «Доктаамал чорук болгаш шынар» деп тускай номинацияга Чадаананың улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының директору Владимир Монгуш тиилекчи болган.

Кызылдың улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының директору Херел Күжүгет 2-ги черге төлептиг болган. А 3-күзүн Хайыраканның улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың интернадының директору Чойганмаа Канчыыр-оол чаалап алган. «Мөөрейге киришкеш, шаңналдыг черже киргенивис дээрге чүгле мээң эвес, кады ажылдап турар эштеримниң шуптузунуң ниити чедиишкини-дир. Оларның демниг, кызымак чоруу бистиң коллектививистиң эки ажылын көргүзүп чоруур» — деп, Чойганмаа Канчыыр-оол чугаалааш, коллегаларынга, мөөрейниң организакчыларынга, киржикчилеринге өөрүп четтиргенин илереткен.

Ук мөөрейге 1-ги черни алганнар Россия чергелиг мөөрейге Тываны төлээлеп киржир дээрзин күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан демдеглевишаан, социал адыр ажылдакчыларын ук мөөрейге ам-даа хөйү-биле идепкейлиг киржиринче кыйгырган.
Республиканың билдингир артистериниң болгаш социал албан черлериниң чогаадыкчы коллективтери чыылганнарга байырлыг концерти бараалгаткан. Ооң-биле чергелештир Улусчу чогаадылга бажыңының бирги каъдынга социал керээ алыкчыларының болгаш «Чаңгыс демниг Россияның Херээженнер шимчээшкини» деп төлевилелдиң боттанылгазы-биле дүктен янзы-бүрү кылыглар кылып турар ус-шеверлерниң ажылдарын база делгээн.

/ Чыжыргана СААЯ.
Чуруктарны Күш-ажыл болгаш социал политика яамызындан алган.

"Шын" №42 2023 чылдың июнь 10