Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Чурттаар дээш кызып турар

7 апреля 2024
9
Салым-чаяанныг оператор, каастакчы, тыва спорттуң болгаш кинонуң идепкейжизи Денис Шалавин эң-не аар-берге аарыг хан аарыындан аарый берген. Ол ам бодунуң чуртталгазы дээш туржуп турар. Аңаа доп-дораан кандыг-даа бөлүктүң ханының тромбоциттерин бээр донорлар херек. Ынчангаш бүгү-ле сагыш човангыр кижилерни бистиң эживиске аарыгны тиилеп үнеринге дузалажырынче кыйгырып тур бис.


Денис Шалавин Тываның спортунуң хөгжүлдезинче бүгү күжүн үндүрүп чоруур кино болгаш спорт адырында салым-чаяанныг профессионал болурундан аңгыда, Тываның аныяктарын кадык амыдыралче кыйгырбышаан, ММА федерациязын удуртуп чоруур. Ол тыва кинематографияны катап тургузар күзелдиг. Ооң күш-ажылга ынаа болгаш могавас-шылавазы хөй-ле кижилерни сорук киирип турар.
“Денис Шалавин – амгы үеде эң-не аар, берге човалаңны чурттап эртип турар мээң эң-не эки эжим-дир. Ол ам бистиң дузавысты болгаш деткимчевисти хереглеп турар. Айыылдыг аарыг-биле демисежиринге дузалажып, күжениишкинниг каттыжаалыңар. Буянныг чоруктуң болгаш деткимчениң кандыг-даа шимчээшкини чуртталга дээш демиселге кончуг чугула. Бистиң демивис эң-не берге шылгалдаларны ажып эртиптер” – деп, Денис Шалавинниң эжи Игорь Стародумов чугаалаан.

Аарыгны доктаамал тромбоциттер ап тургаш, шыңгыы эмнээри негеттинип турар. Денис амгы үеде Санкт-Петербургта 21 хонуктуң химиотерапия-биле эмнээшкин курузун ап турар.

“Баштайгы чидиг лейкоз аарыы бадыткаттынмайн барган. Эмчилер шинчилгени кылгаш, миелодиспластический синдром барын илереткен. Ол дээрге лейкоз мурнунда байдал дээрзин дыңнаттылар. Харалаан, ону эмнедири оранчок берге болгаш үр. Эң-не муңгаранчыг чүүл – канчаарга-даа сөөк чилиин солууру. Ийи неделя болгаш мээң ханым анализтери болу бээр. Ынчан донорларның баазазы-биле деңнеп көрүп болур. Мээң кады төрээн акыларым-даа, угбаларым-даа чок. Ынчангаш ону таарыштыр шилиири кончуг берге болганы-биле кандыг-даа дуза чугула херек” – деп, Денис Шалавин чугаалаан.

Денистиң аарыы-биле демисежиринге сөөк чилииниң донорлары чугула херек. Кандыг-даа бөлүктүң ханы ону камгалаар. Сөөк чилии кижиниң организминге ханның чаа клеткаларын тывылдырарынга кончуг чугула рольду ойнап турар. Ынчангаш ылаңгыя сөөктүң чилиин солууру хан рагын эмнээриниң эң-не дээштиг аргазы болур.

“Сөөк чилиинге донорлаары дээрге айыыл чок процедура. Сөөк чилииниң донорлары кылдыр 18 хардан өрү назылыг улус болур. Бир эвес бүрүнү-биле тааржы бээр болза, сөөк чилииниң донорун 14 хардан тура база чөпшээрээр. Ол боду кезиишкин хереглевес, көңгүс айыыл чок процедура. Ханны алыр мурнунда, ооң тургузуунга тускай клеткалар тывылзын дээш, кандыг-ла-бир тодаргай эмнер салып алыр. Ооң соонда ол клеткаларны алгаш, пациентиже киир салыр” – деп, 1 дугаар республика эмнелгезиниң клиниктиг иммунология салбырының эргелекчизи, гематолог эмчи чугаалаан.

Дениске дузалажырда, Хан солуй кудар төпке баргаш, Денис Шалавинге дузалажыр күзелин илереткеш, тромбоциттер донору болуп болур. Кижи бүрүзү бодунуң үлүүн киирип, экириир арганы бээр аргалыг. Денистиң дүрген экирип келиринге бүзүрээр бис.

Бистиң корр.

«Шын» №26 2024 чылдың апрель 6