Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Чурттар аразынга рейс

18 апреля 2023
25

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Роскызыгаар тудуунуң Новосибирскиде филиалының удуртукчузу Александр Владимирович Сирчук, Красноярск таможнязының начальниги Василий Сергеевич Костомаров база Федерация Чөвүлелинде сенатор Дина Ивановна Оюннуң киржилгези-биле, Кызылдың аэропортунда агаар эрттирилге болгаш ийи талалыг «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктуларын эде чаартыр ажылдарның чорудуун Тываның Чазаанга чугаалашкан.

"Кызылдың аэропорту" ФКП база "Роскызыгаартудуг" ФККА-ның чагыы езугаар агаар эрттирилге пунктузунуң дериг-херекселдерин база техниктиг эде чепсеглээшкинин, аэропортка агаар эрттирилге пунктузун эптеп тургузар ажылдары кылдынып турар. «Күрүне кызыгаары» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле ажылдар чоруп, Россияның Транспорт яамызының бадылааны хуусаа езугаар бо чылдың декабрьда объектини ажыглалче киирери планнаттынганын «Роскызыгаартудугнуң» Новосибирскиде филалының директору Александр Сирчук дыңнаткан.

Объектиниң делегей чергелиг статузунга чөпшээрел алыр ажылдар ооң-биле чергелештир чоруп турар. Россия Федерациязының күрүне кызыгаары таварыштыр агаар эрттирилге пунктуларының шөлдерин, амгы үеде чурттар аразының рейстерин хаара тутпайн турар үеде, чурт иштинде иштики авиарейстер пассажирлерин хандырарынга ажыглаар арганы чугаалажып турарын, ында шаптараазыннар чогун Сибирьниң таможня эргелелиниң начальниги Александр Ястребов дыңнаткан.

«Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун «Россия Федерациязының күрүне кызыгаары» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле эде тудуп турар. 2024 чылдың үшкү кварталында «Хандагайты» АЭП-ти эде чаартыр ажылдар доостурун, Александр Сирчук чугаалаан. Аай-дедир аргышкан чоннуң, сайгарлыкчыларның болгаш күрүне черлериниң хөй санныг дилээнге даянгаш, ук эрттирилге пунктузунуң ажылын доктаатпас деп шиитпир хүлээп алдынганын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан.

Бо хүннерде «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузунга ажылдаар кижилерниң – чүгле каайлы эвес, өске-даа хыналда органнарының ажылдакчылар санын көвүдедир айтырыгны шиитпирлеп турар. Аргыжылга калбарар болганда, 14-тен 73 чедир специалистер немежир. Сибирьниң таможня эргелелиниң хөй талалыг автомобиль эрттирилге пунктузунуң штадын көвүдедир талазы-биле санаашкыннарын Федералдыг таможня албанынче чоруткан.

Ол ышкаш специалистер чурттаар чер айтырыын Өвүр кожуун чагыргазы-биле шиитпирлээр. Онза экономиктиг зонаның инфраструктура күчүзү-биле чурттаар черлер тудуун хандырарынга модульдуг котельнаяны ажыглаар арганы тургузар.

«Хандагайты» хөй талалыг автомобиль эрттирилге пунктузу ажылдап эгелээринге Тываның кожа регионнары база сонуургалдыг, Улан-Батор таварыштыр бараан саарылгазынга амгы коридорну алызында солуур кедилиг орук ол деп, Иркутск облазы көрүп турарын, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Кожа республикаларның аразында кады ажылдажылганың каттышкан планында Моолга хамаарыштыр чугаалаар болза, кызыгаар чоогу девискээрлерде садыг инфраструктуразын, ооң иштинде барааннарны үүрмектеп болгаш мөөңнеп садар черлерни хөгжүткенинден бараан садып-саарылгазы көвүдээр.

Оон аңгыда Тываның болбаазырадылга бүдүрүлгелеринге Моолдан эът болгаш эът продукциязын киир садарын организастаар айтырыгны чугаалажып турар. Ынчангаш делегей маршруттарының логистиказы өскерлип, Кыдат – Моол угланыышкыны элээн хереглелдиг апаарын Александр Ястребов чугаалаан.

Алтайның таможнязында чүък, бараан база пассажир аргыжылгазы каш катап өскенин Сибирьниң таможня албанының удуртукчузу чижекке ап чугаалаан. Кыдат, Моолдуң база, ылаңгыя Россияның бизнес төлээлериниң сонуургалдыын өөренип көргеш, чүгле каайлы албанының эвес, а шупту хыналда органнарның штадын улгаттырган соонда, «Хандагайты» эрттирилге пунктузу хүннүң ажылдап эгелээрге, шак-ла ындыг ажыл-чорудулга эгелээр боор деп, А. Ястребов бүзүрелин илереткен.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының планында, «Енисей Сибири» комплекстиг инвестиция төлевилелиниң составында база 2020—2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазында «Красноярск – Абакан – Ак-Довурак – Чадан – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи» чурттар аразының садыг-транспорт коридорун ажыдары көрдүнген.

Баш бурунгаар санаашкыннардан көөрге, «Хандагайты» АЭП-ти эде чаарткан соонда, оон хүнде-ле 200 автомобиль, ооң иштинде 80 чиик, 100 чүък, 20 автобустар эртер апаар. Ол ышкаш хүнде 560 кижи оон аргыжар. Ол дүн-хүн дивейн, бүдүн чылда ажылдаар.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#ТываЧазак #ТываныңБаштыңы #ВладиславХовалыг #Роскызыгаар #РоссияФедерациязыныңкүрүнекызыгаары #Шынсолун #Медээлер

false
false
false
false
false
false
false
false