Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Делегей байдалы.

16 октября 2022
10

РОССИЯДАН САДАРЫН КӨВҮДЕТКЕН

Европа эвилелиниң он үш күрүнези Россиядан бараан садып алырын 2022 чылда көвүдеткенин, он дөрт чурт российжи барааннарны садып алырын эвээжеткенин РФ-тиң статистика албанының сан-чурагайларында демдеглээн.

Россия Федерациязындан барааннарны болгаш аъш-чем аймаан Словения эң хөйнү садып алган. Россиядан бараан садып алырын Испания 69 хууга, Швеция 48 хууга көвүдеткен. Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия болгаш Эстонияда база российжи барааннарны садып алыры 2022 чылдың ийиги чартыында элээн көвүдээн.

Европа эвилелиниң күрүнелериниң аразындан он дөрт чурт Россияже барааннар киир садарын 2022 чылда эвээжеткен. Россияга барааннар садарын Кипр 92 хуу, Португалия биле Чехия 23 хуу эвээжеткен. 2022 чылдың ийиги чартыында Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Франция дээш Европа эвилелиниң элээн каш күрүнелери Россия Федерациязынче барааннарны болгаш аъш-чем аймаан киир сөөртүрүн, мурнуку чылдарга деңнээрге, аажок эвээжеткен.

БЕЛОРУССИЯ: ТЕРРОРИЗМГЕ УДУР РЕЖИМ

Белоруссияда терроризмге удур режимни киирген.
Бо күрүнениң даштыкы херектер сайыды Владимир Макей Белоруссияның чепсектиг күштери кожазы күрүнелерниң талазындан ок-чепсектиг чөңгээлерни ойтур шаварынга кезээде белен дээрзин массалыг информация чепсектеринге медеглээн.

Чуртта амгы ниитилел-политиктиг чогумчалыг турум байдалга удур белорус “өскерликчилерни” хаара тудуп, Польша, Литва болгаш Украинаның девискээрлеринге белорус националдыг кижилерден дайынчы бөлүктерни тургузуп, Белоруссияга үймээн үндүрерин белеткеп турарын Белоруссияның президентизи Александр Лукашенко мурнуку үеде база чугаалап турган.

Белоруссияның кызыгаарының чоогунга 15 муң дайынчыларлыг дүрген хөделир бөлүктерни Украинаның октябрь айда мөөңнеп, ок-чепсектиг чөңгээлиг шериг шимчээшкиннерни чорудуп турарынга украин таланы Александр Лукашенко буруудадып, Украинада дайынчы хөделиишкиннерге белорус шериглер киришпейн турарын, Россия биле Украинаның аразында дайынчы хөделиишкиннерниң дүрген соксаарынга Белоруссия сонуургалдыг деп медеглээн.

“ЧАА ЧАЛГЫГ” ЧОК

Россия Федерациязының регионнарында шеригже хамаатыларны база катап келдиртип эгелээн дугайында медээлерге хамаарыштыр Россияның Президентизиниң төлээзи Дмитрий Песков, шеригже долу эвес мобилизацияның “чаа чалгыы” чок деп массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Долу эвес мобилизацияда кандыг-даа “чалгыглар” чок, ону доктааткан хуусааларда чорудуп турар деп Россия Федерациязының Күрүне Думазының камгалал талазы-биле комитединиң даргазының оралакчызы Юрий Швыткин чугаалаан.

СОҢГУ КӨРЕЯ ДАЙЫНГА БЕЛЕН

Соңгу Көреяның ядролуг чепсектиг күштери “ёзулуг дайынга” белен дээрзин бо күрүнениң баштыңы чарлаан. Ырадыр ужугар ракеталарның ээлчеглиг шенелдезин чоруткан соонда, ындыг дыңнадыгны Ким Чен Ын кылган.

Соңгу Көреяның Төп телеграф агентилелиниң дыңнадыгларында “Дайзынны холга алыр ёзулуг дайынга бистиң ядролуг чепсээвисти ажыглап болурун шенелделер бадыткаан” деп сөстер бар. 2000 километр ыракта дайзынны ядролуг согуушкунга таварыштырып болур ракетаның шенелдезинге боду киришкен соонда, “Соңгу Көреяның ядролуг чепсээн ам-даа күштелдирер, ооң ам-даа ырадыр ужарын чедип алыр, ядролуг чепсекти “ёзулуг дайынга” шенээриниң инициативазын Соңгу Көрея бодунга алыр ужурлуг” деп Ким Чен Ын чугаалаан.

Көрей Улус Демократтыг Республика делегейде эң хааглыг болгаш чурттакчы чону ядыы чурттарның бирээзи.

РОССИЙЖИ СЕНАТОРЛАРНЫҢ ХООЙЛУ ТӨЛЕВИЛЕЛИ

Украинада чоруп турар тускай дайынчы операцияга киржирин хоругдаттырып шииттирген кижилерге чөпшээрээр дугайында хоойлу төлевилелин российжи сенаторларның ажылдап кылганын Федерация Чөвүлелиниң конститустуг хоойлужудулга болгаш күрүне тургузуунуң талазы-биле комитединиң кежигүнү Ольга Ковитиди дыңнаткан дугайында медээ Telegram-каналда көстүп келген.
Аар эвес кем-херек үүлгеткен дээш шииттирген кижилерге бо хоойлу төлевилели хамааржыр деп, О. Ковитиди тайылбырлаанын Telegram-каналдың дыңнадыында айыткан.