Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Эргим хүндүлүг чаӊгыс чер чурттугларым!

13 августа 2023
3

Чоннуӊ Наадым байырлалы-биле силер бүгүдеге сеткилимниӊ ханызындан байыр чедирип тур мен!

Бо байырлал дээрге бистиӊ ада-өгбелеривистиӊ өндүр улуг өнчүзү-дүр.

Наадым тыва чоннуӊ бурунгу амыдыралыныӊ күш-ажылчы чаӊчылдарын алдаржыдып чоруур. Күш-ажыл – бистиӊ чонувустуӊ делегей көрүүшкүнүнүӊ, өг-бүле кижизидилгезиниӊ үндезини, сагыш-сеткилдиӊ, мөзү-шынарныӊ болгаш чогаадыкчы чоруунуӊ үнген дөзү. Ынчангаш күш-ажылчы кижилеривиске кезээде чоргаарланып чораан бис.

Амгы бо үеде чоргаарланыр чүүлүвүс база бар. Малчыннарныӊ уран мергежилиниӊ болгаш шудургу кызымааныӊ ачызында кижи бүрүзүнге онааштыр мал-маганныӊ баш саныныныӊ талазы-биле Тыва чурт иштинде лидер болуп артпышаан. Эът, сүт, дүк барааннарыныӊ бүдүрүлгези көвүдеп турар. Тываныӊ бүдүрген барааннары Россияныӊ 100 тергиин эки барааннарыныӊ санынче кирген.

Наадымны Тыва Республика хүнүнүӊ бүдүүзүнде байырлап турары ханы ужур-уткалыг. Бистер сайзыралдыӊ моондактарын ажып эртпишаан, экономиктиг шалыпкын хөгжүлдениӊ, амыдыралдыӊ шынарын экижидериниӊ оруунда келген бис.

Бо чылын Тывада Чоннуӊ чаӊгыс эп-сеткилиниӊ чылын чарлаан, чаӊгыс чер чурттугларывыс российжи шеригге демнии-биле дузалавышаан, боттарыныӊ бедик харыысалгалыг туружун көргүзүп турарлар.

Бо хүнде бистиӊ чуртувус амыдырап-чурттаар эргезин, даштыкы күштерниӊ ыйыдыышкыны чокка хостуг болгаш кымдан-даа хамаарышпас чорук-биле сайзыраар эргезин, холунга чепсек туткаш, камгалап турар. Бистиӊ эр улузувус, аныяк-чалыы чаӊгыс чер чурттугларывыс, шериглер болгаш эки турачылар Ада-чуртун камгалаар талазы-биле боттарыныӊ хүлээлгезин алдар-аттыг күүседип турар.

Байырлал-биле, чаӊгыс чер чурттугларым! Силер бүгүдеге чаа-чаа чедиишкиннерни болгаш тиилелгелерни, кадыкшылды болгаш менди-чаагай чорукту сеткилимниӊ ханызындан йөрээп күзедим!

Хүндүткел-биле, Тыва Республиканыӊ Баштыӊы Владислав ХОВАЛЫГ.


Буяна СОЯННЫҢ коллажы.


"Шын" №60, 2023 чылдың август 12