Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
26 сентября, пн

«Межегейхөмүр” ажылче чалап турар

2 июля 2022
9

“ЕВРАЗ” – делегей чергелиг улуг металлургия компанияларының санынче кирип турар холдинг. Ооң иштинде «Межегейхөмүр” хөмүр-даш уургайы 2015 чылда тургустунгаш, республикада даг тывыжын чорудуп турар бүдүрүлгелер аразынга кол черни ээлеп турган. Межегей чыдынында хөмүр-даштың санаттынган курлавыры 215, 3 млн тонна, ол дээрге “Ж” марканың металлургия үлетпүрүнге калбаа-биле хереглеттинер кокстуг хөмүр-даш-тыр. Кончуг дүрген хөгжүп эгелеп бар чыткан бүдүрүлге 2020 чылдың февраль айда ажылын түр када соксаткаш, 2022 чылдың январьдан тура катап хөмүр-даш казып тыварын уламчылааш, бо хүнге чедир 210 муң тоннаны каскан, а чыл төнчүзүнге чедир 600 муң тонна хөмүр-дашты казып-тывар сорулганы салган. Ол дугайында ук бүдүрүлгениң чиңгине директору Игорь Трантин дыңнаткан.

Межегейниң хөмүр-дажының шынары бедик болганындан, Кузбасстың, Уралдың металлургия заводтарынга ооң хереглели улуг болуп артпышаан.

Амгы үеде компания 360 кижини ажылга хаара туткан болгаш, пандемия мурнунда өске чылдарның деңнелинге чедир ажылдакчыларының санын көвүдедир сорулгалыг. Тываның Чазаа биле “БК Межегейхөмүр” КХН аразында ажылга тус черниң чурттакчыларын хаара тудар дугайында чардынган дугуржулгазы ёзугаар, компания бодунуң хүлээлгезин шыңгыы күүседип турар. Амгы үеде 360 ажылдакчының 100-ү тус черниң чурттакчылары. Олар доктаамал ажыл-биле хандыртынган болгаш акша-алыңны (ортумак шалың 60 муң) үе-шаанда ап турар.

Хааданчыг чүүл, пандемия үезинде ийи чыл дургузунда компания ажылын соксадыпкан турда, бедик мергежилдиг чамдык ажылдакчылар өске компанияларже чорупкан болуп турар. Оларның аразында тус черниң чурттакчылары база бар. Ындыг-даа болза “Межегейхөмүр” компанияның удуртулгазы оларны катап эгидип алыксап турар. Чүге дээрге компания чаа үеге дүүштүр кылган дериг-херекселдер-биле четчеленген болгаш аңаа чүгле бедик мергежилдиг кадрлар ажылдаар ужурлуг. А катап база ындыг специалистерни белеткээринге, хөй үе чарыгдаттынар. Ындыг-даа болза кадрлар белеткээр ажыл уламчылап турар. Бо чылын тус черниң чурттакчылары – 13 кижини өөреткеш, практиказын эрттирген. Олар өөредилгезин доозуптарга, компания ажылга хүлээп алыр дээн.

Компания 2023 чылда хөмүр-дашты 1 сая 200 тонна чедир казып-тывар планны салган. Ынчап кээрге ажылдакчылар чугула херек болуп турар. Бир эвес тус черниң чурттакчыларын ам-даа немей алгаш, оларны доктаамал ажыл-биле хандырып бээр болза, хөй өг-бүлелерниң амыдырал-чуртталгазы экижиир дээрзи билдингир. Ол ышкаш компаниядан кирген үндүрүглер республика бюджединче эвээш эвес орулганы киирер болгай. Оон аңгыда, “Межегейхөмүрнүң” катап күжениишкинниг ажылдап эгелээни, Россия биле Моол, Кыдат күрүнелерниң аразынга Тываны таварты демир-орук тудуун эгелээр дугайында регионнуң чазааның киирген саналынга эки байдалды тургузуп турар.

К. Монгуш.

Чурукту интернет четкизинден алган.