Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Россияныӊ Конституция хүнү-биле байыр чедирген

12 декабря 2023
32

Тыва Республиканыӊ Дээди Хуралы республиканыӊ чурттакчыларынга Россияныӊ Конституция хүнүн таварыштыр байыр чедирип турар.

«Хүндүлүг чаӊгыс чер чурттугларывыс!
Декабрь 12-де Россия Конституция хүнүн демдеглеп турар бис.

Чаа российжи күрүне тургузуунуӊ эгезин салган, демократтыг чаартылганыӊ делгем оруун ажыткан төөгүлүг шилилгени үжен чыл бурунгаар кылган. Россияныӊ бо чылдар дургузунда чурттап эрткен төөгүлүг оруун, ооӊ тургузукчу утка-шынары-биле алырга, он-он, хөй-хөй чылдар дургузунда чорудуп келген ажыл-үүлеге деӊнежип турар.

Россия Федерациязыныӊ 1993 чылдыӊ декабрь 12-де бүгү чоннуӊ бадылаашкыны-биле хүлээп алган Конституциязын күрүнениӊ үндезин хоойлузу деп адап турары чөптүг. Ол чурттуӊ хамааты болгаш экономика талазы-биле хостуг чоруун идегелдиг хандырып бербишаан, ооӊ стратегиялыг сайзыралыныӊ оруун боттандырарынга, ниити национал сорулгалыг ажыл-херектерни шиитпирлээринге чогумчалыг чүүл болуп чоруур.

Барыын чүктүӊ чамдык чурттары амгы үеде Россияныӊ күш-шыдалын суларадыр деп бодап турар. Ындыг турбуже, ол шупту шаптараазыннарны: экономика, политика, спорт, культура, техника талазы-биле оларныӊ тургузуп каан кызагдаашкыннарын шыдамыы-биле ажып эртип турар.

Чүге дизе чурт шаг-үениӊ өскерлишкиннерин чурттап эрткен, база катап төрүттүнүп келген Конституцияга даянып чоруур. Россияныӊ Конституциязы күштүг болгаш онза чугула чүүл-дүр дээрзин бо шуужуп эрткен 30 чыл көргүскен. Конституцияныӊ нормалары күрүнениӊ тургузуунда болгаш хөй-ниитиниӊ амыдыралында быжыг доктааттынган. Бистиӊ ниити сорулгавыс – Россияныӊ Конституциязында бижиттинген үнелиг билиглерни кадагалаары.

Дээди Хурал бо кайгамчыктыг байырлал хүнүнде силер бүгүдеге байыр чедирбишаан, силерге болгаш силерниӊ өг-бүлеӊерге чаагай чолду болгаш аас-кежикти күзеп йөрээп турар».

Р. Демчик белеткээн.