Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Септелге эгелээн, бензин өртээ өскен

5 июля 2023
16

Республиканыӊ автозаправкаларында кывар-чаар материалдарныӊ өртээниӊ өзүп турары дээрге сезон аайы-биле болур чүүл-дүр, бо чоокку неделяда байдал чүгээртей бээр дээрзин Тываныӊ тарифтер албаны тайылбырлаан.


2023 чылдыӊ январьдан июньга чедир бензин өртээнге албан ёзузу-биле мониторинг эрттирип турган. Ооӊ медээзи-биле алырга, АИ-92 маркалыг бензинниӊ өртээ 11,5 хуу өскен. Январьда ооӊ 1 литрде ортумак өртээ 46,70 рубль, а июньда 52,09 рубль апарган.

АИ-95 маркалыг бензинниӊ өртээ 10,3 хуу өскен. Январьда ооӊ 1 литрде ортумак өртээ 49,60 рубль, а июньда 54,69 рубль чеде берген. Бензин өртээн колдуунда май биле июнь айда өстүрген.

Россияныӊ Монополияга удур албаныныӊ айтып турары-биле алырга, чурт иштиниӊ рыногунда АИ-92 биле АИ-95 маркалыг бензин чедишпейн турар. Ооӊ ужурунда нефть продуктуларын мөөӊү-биле (биржага) садар өртээ шуут өскерлип-ле турар деп, Тарифтер албаныныӊ эксперттери тайылбырлаан. Тываже болгаш өске регионнарже кывар-чаар материалдарны чедирип турар кол хандырыкчылар — Сибирьниӊ нефть болбаазырадыр улуг заводтары септелге кылыр дээш, кезек үеде ажылын соксаткан. Ынчангаш бензинниӊ өртээн өстүрген чылдагааны ол.

Россияныӊ девискээринде заводтарга чылдыӊ-на септелге эгелей бээрге, өртектер ол үеде хенертен өзер. Кывар-чаар чүүлдерниӊ өртээ рыноктуӊ байдалыныӊ салдары-биле тургустунар деп, Тарифтер албаны демдеглээн. Кажан септелге доосту бээрге, хереглекчилерге бензинни четчир кылдыр бүдүрүп эгелээр, ооӊ өртээ ынчан өйүнде апаар.

Өртектерни өстүрбези-биле күрүнениӊ чогуур хыналда органнары чугула бөлүк ажылдарны кылган. Регионнуӊ шупту автозаправкаларында өртектерниӊ байдалын монополияга удур албанныӊ төлээлери хүннүӊ-не хынап турар. Автозаправкаларга бензин эккеп турар хандырыкчылар боттарыныӊ өртектерин кайы хире өстүргенин айтып бижээн медээни көргүзерин негеп турар. Өртектерни кайы хире өстүрүп эгелээнин специалистер тодараткаш, ону чылдагаан чок өстүргени билдине бээр болза, монополияга удур чогуур хемчег алыр деп турар.

Ооӊ аӊгыда, биржага садар нефть продуктуларыныӊ хемчээлин көвүдедириниӊ дугайында документини Россияныӊ монополияга удур федералдыг албаны ажылдап кылган. Чурттуӊ иштики рыногунга бензин болгаш солярканы хереглекчилерге четчир кылдыр садып эгелээр.

Амгы үеде чурттуӊ өске регионнарында бензин өртээн анализтеп турар. Сибирь федералдыг округтуӊ девискээринде, Иркутск биле Даг-Алтайда бензин өртээ элээн өскен дээрзин илереткен.

ТР-ниӊ Чазааныӊ медээзи-биле Р. ДЕМЧИК белеткээн.