Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Сибирьниң хөгжүлдезиниң планынче кирер

9 марта 2023
4

Красноярскының экономиктиг форумунуң шөлүнге Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы “Нефть болгаш газ, хөмүр-даш” кластерлерге интеллектуалдыг эгелекчи болгаш стратегтиг сессияның организакчызы болуп киришкен.

Сибирьниң 2035 чылга чедир социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязының планын тургузарын болгаш инвестиция төлевилелдерин, салдынган сорулгаларны чедип алырының угланыышкыннарын сессияның киржикчилери сайгарып чугаалашкан.
“Сибирьниң экономиктиг хөгжүлдезин хандырарынга кластерлиг (чаңгыс аай чүүлдерни бөлүктээри) арга херек. “Нефть болгаш газ” кластерге нефтини болгаш газты сордуруп алырының перспективтиг угланыышкыннарынга, а ол ышкаш нефть-химиктиг бүдүрүлгениң адырынга инвестиция төлевилелдерин боттандырарын планнаан.

Красноярск крайда, Иркутск, Омск болгаш Томск областарда газ тывыштарын болгаш чогуур инфраструктураны сайзырадыры чурттакчы чоннуң чуртталгазының шынарын экижидеринге, а нефтини болгаш газты ханыладыр болбаазырадыр бүдүрүлгени хөгжүдери нефть-химиктиг продуктуларга чурт иштиниң хереглелдерин хандырар арганы бээр” – деп, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының регионнар хөгжүлдезиниң департаментизиниң директору Виталий Алтабаев демдеглээн.

“Хөмүр-даш” кластеринге хөмүр-даш үлетпүрүнүң перспективтиг угланыышкыннарынга инвестиция төлевилелдерин боттандырары көрдүнүп турар. Ол дээрге энергетиктиг болгаш коксталчак хөмүр-дашты казып алыры болгаш болбаазырадыры. Хакас Республика, Красноярск край, Кемерово область – Кузбасс, Иркутск, Новосибирск, Омск областар дамчыштыр демир-оруктап чүък сөөртүрүн улам көвүдедир арга чок болган хараазында, демир-оруктар инфраструктуразын алгыдары эргежок чугула апарганын Виталий Алтабаев чугаалаан. Бир эвес ындыг шиитпир хүлээп алдынар болза, Тываже демир-орук тударының төлевилелин боттандырарынга ол салдарлыг бооп болур.
Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүк регионнарынга хөмүр-даш эң-не чугула хереглелдиң энергия курлавыры болган төлээде хөмүр-даштан энергия бүдүрүп алырының (генерация) бойдуска хоразы чок аргаларын Сибирьниң стратегтиг хөгжүлдезиниң хемчеглеринге киирерин “СУЭК-Красноярск” акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Андрей Федоров саналдаан.

“Россияның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязында 2050 чылга чедир хоралыг газтарны эвээжедир сорулга салдынганы-биле хөмүр-даш генерациязы болгаш агаар-бойдус камгалалы удурланышкак чүүлдер эвес” – деп, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының хөмүр-даш үлетпүр хөгжүлдезиниң департаментизиниң директору Петр Бобылев айыткан.

Делегейде геополитиктиг байдалдың өскерилгени-биле холбаштыр чурт иштинге газ хереглелин хандырары кончуг чугула апарганын Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының газ үлетпүр хөгжүлдезиниң департаментизиниң директору Артем Верхов демдеглээш, “Чөөн чүк газ” программазын эде көөр, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүк регионнарын газификастаарының аңгы-аңгы аргаларын “Газпром” сайгарып көрүп турарын дыңнаткан.

“Стратегтиг сессияның киржикчилери инфраструктура төлевилелдерин сайгарып тура, хөмүр-дашты болгаш газты электроэнергияны болгаш чылыг энергиязын бүдүреринге ажыглаарының айтырыгларын база чугаалашкан. Ажыктыг саналдарны Сибирьниң стратегтиг хөгжүлдезиниң хемчеглериниң планынче киирери-биле Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызынче чорудар” – деп, РФ-тиң Күрдумазының энергетика талазы-биле комитединиң даргазының оралакчызы Дмитрий Исламов дыңнаткан.

/ “Нефть болгаш газ, хөмүр-даш” кластерлериниң талазы-биле стратегтиг сессияның материалдарындан Ш. МОНГУШ белеткээн.