Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Свердловск күчүлүг Россия-биле кады

6 ноября 2023
30

Свердловскуга Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүн байырлыг байдалга эрттирген. Хоорайның чер-чурт музейинге, Россияга болгаш ооң төөгүзүнде чугула болуушкуннарга чогуур чүүлдерни бээр дээш, чыглып келгеннер. Ол хүн хемчегге Свердловск округунуң баштыңы Андрей Сухачев, ооң оралакчылары болгаш Красноярск крайдан делегацияның удуртукчузу Сергей Протасов келген.

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң төрээн чуртувус ниити үнелиг чүүлдерни үлежип турар кижилерни каттыштырып турарының дугайында чугаалап турар. Эп-найырал, быжыг туруш, эрес-дидим чорук дээрге ооң национал онзагайларының кол демдектери болуп турар.

“Хүндүлүг свердловчулар, коллегалар, бистиң байырлалывыста силерге байырым чедирип тур мен. Шынап-ла, күрүне байырлалдарының аразында онзагай черни, ылаңгыя биске, Донбасстың чурттакчыларынга, Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү ээлеп турар. Чүге дээрге сырый каттыжып, демнежип алгаш, бистиң оруувуска таварышкан айыыл-халаптарга болгаш шаптараазыннарга удур туржуп турганывысты кымдан артык билир бис. Ам бистиң чанывыста акы-дуңмаларывыс – Красноярск край, Тыва болгаш Хакас Республикаларның бары кончуг ужур-дузалыг. Ол дээрге ам боттарының кижилерин кагбас улуг чуртта бис деп чүүлдү чугаалап турары ол. Россия чүс-чүс чылдар-биле өндүр чурт чораан-даа, ынчаар артар-даа ужурлуг. А бистиң сорулгавыс - бо чарышты бистиң чуртувус кезээде шак-ла ындыг өндүр артсын дээш аныяк салгалга дамчыдары. Байырлал-биле шуптуңарга сеткилимниң ханызындан тайбыңны, чаагай чорукту, бүгү-ле экини күзедим!” – деп, Андрей Сухачев байырын чедирген.

Андрей Валерьевичиниң байыр чедириишкининге Амплуа аттыг театр студиязы улажып, “Россия улуг тиилелгелерни хөйү-биле билир” деп шүлүктү бараалгаткан.

Ол одуруглар ылаптыы-биле акы-дуңмалышкы ёзунуң чүс-чүс чылдарда күжүн, ол ышкаш бистиң чуртувустуң ёзулуг ыдыктыг оруун көргүзүп турар.

Ооң соонда Красноярск крайга, Хакас болгаш Тыва республикаларга тураскааткан доктаамал ажылдап турар “Енисей Сибири” деп делгелге-биле таныштырган.

Хемчегниң төнчүзүнде Красноярск крайның Идринск суурдан келген бичии уруглар чуруктарының делгелгезин ажыткан. Ол чуруктарны Идринскиниң уругларның уран чүүл школазының өөреникчилери чураан. Ук делгелгени школаның башкызы Татьяна Егорова эгелээн.

Музейге 33 ажыл делгеттинген. Оларны гуаштан эгелээш гелийлиг демир-үжүктер-биле дээш аңгы-аңгы кылдыр чураан. Ынчалза-даа эң-не кол чүүл – олар шупту төрээн черинге ынакшыл болгаш тайбыңның дугайында.

Свердловск хоорайның болгаш Свердловск районнуң чагыргазының парлалга болгаш медээлер талазы-биле база иштики политика, хөй-ниити-биле харылзаа айтырыгларының талазы-биле килдизинден.

Бистиң корр.