Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ТШО-да шериглерге белектер

21 июня 2023
15

Июнь 19-та 55-ки мото-адыгжы (даг) бригадага Тываның Улусчу фронтузу республиканың волонтёрларындан белектерни ТШО-да киржип турар шериглерге дамчыдып берген.


Тывада волонтёрлар шимчээшкини чылдан чылче өзүп, чаа деңнелче үнүп бар чыдар дээрзин Улусчу фронтунуң регионалдыг күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчин демдеглээн.

“Республикада волонтёрлар шимчээшкини күштелип, оларның саны көвүдеп, чаа-чаа организациялар, угланыышкыннар тыптып турар. Ук ажылды сайзырадыр дээш кызып турар бис. Чүге дээрге ниитилелдиң шериглерге дуза кадар хереглели улуг болуп турар. Ынчангаш волонтерларның ажылын организастап турар бис. Бөгүн бис 15 кезек камгалал четкини, аштаныр салфетка (кургаг душту), тепловизордан камгалалды дамчыдып бердивис. Бо бүгү чүүлдер оларга кончуг хереглеттинип турар. Оларны ам-даа бүдүрерин уламчылаар бис. Ынчангаш ынаар чарыттынар материалдар-биле дузалаар кижилерни дилеп турар бис. Оларның өртектери, шынап-ла, аар. Ынчангаш албан черлери болгаш чурттакчылардан дилээривис болза, херек материалдарны садып алгаш чедип келиңер, канчаар кылырын бис тайылбырлап бээр бис” – деп, ол чугаалаан.

“Азия Төвү” этноковоркингтиң башкызы, волонтёрлар шимчээшкининиң кежигүнү Марина Монгуштуң чугаалап турары-биле алырга, ТШО-нуң эгезинден тура ында дайылдажып турар шериглерге кандыг-даа дузаны олар чедирип турганнар. Чоокку үеде чаштынар 10 четки кылдынган. Ону аргыырынга “Эврика” немелде өөредилге төвү, Кызыл кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал политика эргелели болгаш пенсия назылыглар дузалашкан.

Тепловизордан камгалал чаглактарны бүдүн ай дургузунда ажылдап кылып келген дээрзин пенсионер, волонтер Александра Саая демдеглээн. Ол чаглактар чүгле квадрокоптерден эвес, а чаъстан база камгалаар, суг өтпес. “Ростовка волонтёрлар съездизинге чорумда, Россияның волонтерлары боттарының кылып турар эт-херекселдерин көргүскен соонда, ону кылыр ажыл эгелээн. Ол бүгү херекселдерниң шуптузун бээр эккелген мен. Камгалал чаглактарны кылырын дузалажыр күзелдиг кижилерни өөредип турар бис. Ол ышкаш аштаныр салфетканы (кургаг душту) база эккелгеш, мында кылып турар бис. Ону кылырынга волонтерлар, пенсионерлер болгаш бичии уруглар дузалажып турар” – деп, волонтерлар шимчээшкининиң киржикчизи чугаалаан. Оон аңгыда, каска адаанга кедер бөрттерни база пенсия назылыглар болгаш коляскада олурар кадыы кызыгаарлыг кижилер безин аргып турарын Александра Саая демдеглээн.

Кургаг душту (аштаныр салфетканы) суг чок черге ажыглаары кончуг таарымчалыг. Ону өттүрүп, чуп-даа турбас. Ол-ла бодун алгаш, чоттунуп алырга, өл салфетка-биле чоттунганы ышкаш кеш тыртышпас. Душка чунар гель-биле ону кылганы онзагай дээрзин волонтерлар чугаалап турар.

“55-ки мото-адыгжы (даг) бригаданың-даа, мобилизация-биле чораан-даа шериглерни деткип турары дээш Улусчу фронтуга бүгү-ле шериглерниң мурнундан улуу-биле өөрүп четтирер-дир бис. Шак мындыг дуза биске кончуг ажыктыг болуп турар” – деп, 55-ки мото-адыгжы (даг) бригаданың төлээзи чугаалаан.

Ол ышкаш эрткен чылдың декабрь айдан тура республикада Ада-чурттуң шериглериниң өг-бүлелериниң комитеди ажылдап турарын база сагындырган. Ук комитетти Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң ТШО-да киржип турар шериглерниң авалары-биле ужуражылгазының соонда тургускан. Чазактың күүсекчи органнары болгаш хөй-ниити албан черлери-биле кады ажылдап тургаш, амыдыралчы, эрге-хоойлу талазы-биле, психологтуг-даа деткимчени ында чедирип турарын Ада-чурттуң шериглериниң өг-бүлелериниң комитединиң регионалдыг штавының удуртукчузу Айлана Дансюрюн немей чугаалаан. Шак ынчаар Улусчу фронтунуң волонтержу шимчээшкининге олар каттыжып турарлар.

Айтырыглар тургустунуп келзе, Красный партизан кудумчузунда 30 дугаар бажыңда, 106 дугаар кабинетке келгеш, айтырып болурун дыңнаткан.

Ол ышкаш кандыг-даа ачы-дузаны Кызыл хоорайның Кочетов кудумчузунуң Профчөвүлелдер бажыңы деп адаар 30 дугаар бажыңда хүлээп ап турар. Харылзажыр дугаары: 2-10-50.

/ Чыжыргана СААЯ.
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

"Шын" №45 2023 чылдың июнь 21