Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Тываныӊ чурттакчыларынга чиигелделиг ипотека

6 февраля 2023
5

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг республиканыӊ хөгжүлдезинге болгаш чоннуӊ амыдыралынга дорт хамаарылгалыг чугула айтырыгларны Москва хоорайда дугуржуп шиитпирлеп турар.

Россияныӊ чурттакчыларыныӊ амыдыралын экижидип, чурттаар бажыӊ-балгат талазы-биле күрүне программазын боттандырарынга дузалап турар «ДОМ.РФ» деп акционерлиг ниитилелдиӊ чиӊгине директору Виталий Мутко-биле ужуражып чугаалашкан.

Тывада чаа тудуп турар бажыӊнарда квартираны 2 хуу чиигелделиг ставка-биле ипотекалап алыр тускай программаныӊ оператору «ДОМ.РФ» деп компания болур дээрзин дугуржуп алган. Регионнуӊ ипотека программазы 2024 чылдыӊ июль 1-ге чедир күштүг болур. Республикада чурттакчы бүрүзү ону ажыглап болур. Тускай негелделер турбас, 6 млн хире рубль түӊнүг ипотека чээлизиниӊ керээзин кайы-даа банкыга долдуруп ап болур.

«2026 чылга чедир Тывага 5000 хире чаа квартираны тударын планнап турар. Чугула чүүл болза, амыдырал байдалын экижидип алыксап турар улус боттарыныӊ өг-бүлезиниӊ бюджединге эптиг болгаш таарымчалыг өртек-биле чурттаар бажыӊ садып алыры. Бо хүннерде Тывада ипотека чээлизиниӊ ортумак ставказы 9 хуу болза, бо чаа чиигелделиг программаныӊ шугуму-биле 2 хууга ипотеканы ап болур. Күрүнениӊ ипотека талазы-биле шак ындыг деткимчезин чүгле Ыраккы Чөөн чүктүӊ ипотека программазы-биле берип турар. Барымдаалап көөр болза, бо программаныӊ киржикчилеринге төлээр акшазы чүгээр болгаш өг-бүле бюджединге чиик болур» ̶ деп, Виталий Мутко демдеглээн.

«ДОМ. РФ» деп компания бистиӊ республикада «Өг-бүле ипотеказы», «Чиигелделиг ипотека», «ИТ-Ипотека» программаларыныӊ, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниӊ ипотеказын төлеп алырынга 450 муӊ рубль төлевир бээр деткимче программаныӊ оператору болуп турар. Ниитизи-биле ол программаларны 3 муӊ өг-бүле херек кырында ажыглаан.

КАА-ХЕМ СУУРНУӉ ЧАА МИКРОРАЙОНУ

Республиканыӊ Баштыӊы биле Виталий Мутко чаа инфраструктура тудуп кылырынга облигациялар ажыглаарыныӊ дугайында база сайгарып чугаалашкан.

Каа-Хем суурнуӊ Преображенский деп микрорайонунуӊ комплекстиг тудугларынга кожар магистральдыг суг хоорзаларыныӊ четкизиниӊ төлевилелин «ДОМ.РФ» деп компания сайгарып көрүп турар. Төлевилелди боттандырар болза, 700 хире өг-бүлени амыдыралга чугула херектиг инфраструктура-биле хандырып болур.

«Бөгүн бис ийи чугула айтырыгны сайгардывыс. Ол дээрге чиигелделиг ипотека талазы-биле регионалдыг программаны боттандырарыныӊ болгаш инфраструктураныӊ акшаландырыышкынынга облигациялар (саӊ-хөө чегдиргениниӊ дугайында хол үжүү салган бижик, үнелиг саазын) ажыглаар аргаларны чугаалаштывыс. Тывада чурттаар бажыӊ-балгат тудугларыныӊ темпизин план ёзугаар улгаттырып, тус-тус девискээрлерде элээн каш комплекстиг тудугларныӊ төлевилелдерин ажылдап кылган бис. Бир эвес айтырыг эки үре-түӊнелдиг кылдыр шиитпирлеттине бээр болза, «ДОМ.РФ» деп ниитилел чиигелделиг чээли программазыныӊ оператору болурунга белен дээрзинге бөгүн бүзүредивис» ̶ деп, республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг чугаалаан.

«ДОМ.РФ» деп акционерлиг ниитилелдиӊ парлалга албаныныӊ медээзи-биле Р. ДЕМЧИК белеткээн.